Danes je udeležence že četrtega urbanega foruma pozdravil tudi Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC.  V svojem nagovoru je predstavil spremembe znotraj družbe v smeri spodbujanja inovativnosti, pri čemer igra pomembno vlogo pred dobrim letom ustanovaljena inovacijska pisarna. Velik potencial in vir kreativnih idej predstavljajo predvsem zaposleni, njihovo aktivacijo pa zelo vzpodbujata SmartCity platforma in Smart Voice mobilna aplikacija.

Mark Kalin, asistent izvršnega direktorja za inovacije in digitalizacijo ter vodja inovacijske pisarne je predstavil proces implementacije ter delovanje Smartcity platforme in aplikacije Smart Voice, s katerima se je sodelovanje zaposlenih pri kreiranju novih idej in izboljšav v družbi BTC povečalo.

Urbani forumi so sicer namenjeni vzpostavljanju pomena in vloge mest pri razvoju države in spodbujanju novih priložnosti za zeleno rast s pomočjo novih znanj in pristopov. Z izmenjavo izkušenj in mreženjem je spomladanski urbani forum največji tovrstni letni dogodek v Sloveniji, jesenski pa mu sledi s strokovnimi temami za izvajanje.

Mesta so generatorji ekonomskega in družbenega razvoja in predstavljajo platformo za tuje in domače investicije Kot upravljavci svojega prostora in virov ter storitev za občane so mesta in občine med ključnimi akterji v procesu prehoda v zeleno in krožno gospodarstvo. Urbani forum vzpostavlja dialog o potrebah in problemih mest ter o priložnostih, ki jih nudijo kot prostori, kjer se srečuje in izvaja največ sektorskih politik.

Digitalizacija hitro spreminja ustaljene poslovne modele in pričakovanja kupcev. Ključni izzivi digitalizacije niso več v tehnologijah, temveč v sposobnosti razumevanja, inovacije in implementacije konceptov, ki jih je tehnologija in z njo digitalizacija prinesla.