Družba BTC je trenutno ena od vodilnih družb na področju pametnih in inovativnih rešitev.  Skozi leta smo dokazali, da je sledenje novim trendom, vlaganja v nove tehnologije in transformiranje nujnega pomena. Družba BTC se danes pozicionira kot pametno, inovativno mesto in kot največji Living Lab, testno igrišče za inovativne rešitve. Zelo se zavedamo tudi prihoda in pomembnosti novih Blockchain tehnologije, ki jih počasi vpeljujemo tudi mi. Trenutno delamo tudi na tem, da postanemo prvo bitcoin mesto na svetu. Skozi naš ekosistem, uspešnih Blockchain podjetij, ki se nahajajo v BTC Cityju, že vpeljujemo in uspešno uporabljamo nekatere njihove rešitve. Sedaj pa smo naredili še korak naprej in skupaj z Vlado Republike Slovenije in drugimi močnimi deležniki že razmišljamo kako se povezati in vzpostaviti močno združenje.

Družba BTC je na dan Evrope, 9. maja podpisala pismo o nameri o ustanovitvi Evropskega Blockchain Huba, kjer se družba BTC pridružuje kot ustanovni član. Podpisniki zaveze o ustanoviti Evropskega Blockcahin Huba bodo poleg družbe BTC, Vlada Republike Slovenije,  Digital Innovation Hub, Blockchain Alliance Europe, Kenup Foundation, Adriatic Council, Consensys, COTRUGLI Business School, Zavod STD, Blockchain Lab:UM.

Podpisniki zaveze se zavedamo pomembnosti razvoja Blockchain tehnologije in povezovanja, ter skupaj delimo vrednote in cilje. Skupaj utrjujemo pot do ustanovitve večstrankarske platforme, ki bo zagotovila uspešen razvoj in implementacijo Blockchain tehnologije v Adriatic regiji, Evropi in tudi globalno.

Ustanovitev Evropskega Blockchain Huba

Foto :