Sredi marca leta 1954, ko so časopisne stolpce polnila poročila o uspehu pravkar končanega mednarodnega tekmovanja na prenovljeni letalnici ob 20. obletnici Planice, se je prav tako sredi marca s podpisom pogodbe o ustanovitvi podjetja Centralna skladišča začela pisati še ena zgodba o uspehu. Zgodba, v kateri so nekdanja trgovinska skladišča prerasla v prostor, kjer se danes srečujejo nove tehnologije ter novi poslovni modeli in kjer se postavljajo temelji nove, ljudem prijazne družbe.

1954–1974

Zgodba o uspehu družbe BTC ima svoj začetek v izgradnji skladiščnih prostorov, ki jih je sredi šestdesetih let minulega stoletja narekovala potreba po skladiščnih kapacitetah za potrebe ljubljanske trgovine in industrije. Leta 1954 je bilo na pobudo tedanjega ljubljanskega župana Marijana Dermastie ustanovljeno podjetje za izgradnjo skladišč za potrebe tedanje ljubljanske trgovine v bližini tovornega terminala v Mostah. Skladišča – sprva poimenovana Centralna, od leta 1957 pa Javna – naj bi zadostovala za potrebe celotne ljubljanske regije za naslednjih 50 let. V prvih 15 letih so zgradili 11 skladišč v skupni izmeri 100.000 m2 skladiščnih površin in okoli 3.200 m2 površin drugih objektov, ki so se razprostirali od Šmartinske ceste do železnice. Kmalu po ustanovitvi Javnih skladišč je bilo v današnji Dvorani A tudi največje carinsko skladišče v tedanji Jugoslaviji.

1975–1989

Zahteve uporabnikov skladiščnih storitev, razvoj železnice, avtomobilskega transporta, težke mehanizacije in kontejnerskega prometa so povzročili, da so Javna skladišča v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja prerastla svojo osnovno nalogo in se leta 1975 kot največji blagovno-transportni center v nekdanji Jugoslaviji iz Javnih skladišč preimenovala v Blagovno Transportni Center Ljubljana (BTC). V tem času je družba BTC zgradila dva regijska centra, v Murski Soboti na območju med Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko in Slovenijo ter v Novem mestu.

V skladu z novimi nalogami se je širilo tudi območje BTC-ja in leta 1980 obsegalo že 45 hektarjev površine in 230.000 m2 skladiščnih površin. V naslednjem desetletju se je z odkupom novih zemljišč gradnja nadaljevala tudi na območje nekdanjega letališča, na katero danes spominja le še ime ulice – Letališka.

1990–2010

Leto 1990 je bilo za Blagovno Transportni Center prelomno, saj se je njegovo vodstvo odločilo, da s preobrazbo ekonomskega sistema starim skladiščnim prostorom nameni novo vsebino. Leta 1991 je svoja vrata odprla prva trgovina in nakazala pot prestrukturiranju in obnovi skladiščnih površin. Z imenovanjem Jožeta Mermala za predsednika uprave družbe BTC leta 1993 je podjetje prerastlo iz logista v sodobnega in uspešnega upravljavca poslovnih prostorov, stare skladiščne hale pa so skupaj z novimi vsebinami – Vodnim mestom Atlantis, Športnim centrom Millenium, Kolosejem in Emporiumom – v mestno gospodarstvo začele vnašati nove impulze. Industrijski del mesta se je začel spreminjati v meščanom prijazno mesto. S pogumom, poslovno drznostjo, svežino in elanom je novemu predsedniku uprave dokončno uspelo nekdanja javna skladišča spremeniti v še danes najmočnejše poslovno, nakupovalno ter rekreativno, zabaviščno in kulturno središče v Evropi.

2011–2019

Z odprtjem Kristalne palače leta 2011 družba BTC ni zgradila le najvišjega poslovnega objekta v državi, temveč je z njim simbolno napovedala tudi preobrazbo poslovnih modelov in uvajanje napredne tehnologije v vse pore družbe. Z ustanovitvijo inovativnih središč, ABC pospeševalnika in ABC Huba, ustanovitvijo poslovne enote za inovacije in digitalizacijo, vzpostavitvijo koncepta »živega laboratorija«, s katerim je območje BTC City postalo testno okolje za najsodobnejše tehnologije, ki prinašajo napredne rešitve za vsakdan potrošnikov, ter vpeljavo možnosti plačevanja izdelkov in storitev s kriptovalutami se je družba BTC v zadnjih petih letih transformirala v moderno, odprto in inovativno družbo, s hitrim in uspešnim prilagajanjem trendom in razmeram na trgu pa postala nosilka sprememb. Če k temu dodamo še skrb za trajnostni razvoj območja in družbeno odgovorno vlogo, s katero družba posega na mnoga področja človekovega ustvarjanja in udejstvovanja, lahko z gotovostjo zapišemo, da družba BTC prva pri nas in v Evropi postavlja temelje nove, ljudem prijazne družbe – Družbe 5.0.

65 let

Foto : Arhiv BTC