Družba BTC se je v četrtek, 6. junija 2019, udeležila dogodka slavnostne akademije ob 25. obletnici ustanovitve Slovenske znanstvene fundacije, kjer je kot soustanoviteljica Slovenske znanstvene fundacije prejela Zahvalno listino in priznanje Platinasti donator za podporo aktivnosti ustanove v letu 2018.

Osnovni namen Slovenske znanstvene fundacije je ustvarjanje oz. zagotavljanje pogojev za več znanosti na Slovenskem s pomočjo javno-zasebnih partnerstev, tako z gospodarskimi družbami, kakor z državljani. Njene ustanoviteljice in ustanovitelji so najpomembnejše slovenske znanstvene, visokošolske, industrijske, trgovinske, bančne ter medijske organizacije. Ustanova vsako leto svojim donatorjem tudi podeljuje častne listine platinasti, zlati, srebrni in bronasti donator in tako srbi za promocijo znanosti ter donacije za znanstvene namene v Sloveniji.

Sodelovanje družbe BTC in Slovenske znanstvene fundacije sega v leto 1994, v vseh teh letih pa sta organizaciji zasnovali prodorne projekte, med drugim v letu 2009 tudi »Znanost v BTC City«, katerega namen je bil spodbujanje pomena razvojne vloge znanosti v družbi. Pomemben prispevek znanosti v letu 2014 pa je družba BTC izkazala tudi s podporo izvedbe delavnic Raziskovalnega laboratorija za otroke in mladostnike, izida publikacije Filantropi za več znanosti na Slovenskem ter organizacijo jubilejnega 20. Slovenskega festivala znanosti.

V okviru družbeno odgovornih prizadevanj je družba BTC sicer v letu 2018 podprla več kot 300 posameznikov in organizacij iz športnega, okoljevarstvenega in humanitarnega področja ter iz sveta izobraževanja, znanosti in kulture. Podpora raznolikih aktivnosti in projektov omogoča izjemnim stvaritvam preboj med najboljše v nacionalnem regionalnem in svetovnem merilu, ter hkrati pripomore k večji prepoznavnosti družbe BTC.

 

Zahvalna listina in naziv Platinasti donator

Foto : Arhiv BTC