Danes je v okviru slavnostne akademije Zahvalnega dneva Slovenske znanstvene fundacije potekala podelitev priznanj donatorjem, sponzorjem in komunikatorjem znanosti. Družba BTC je na podlagi donacije za realizacijo aktivnosti ustanove Slovenske znanstvene fundacije in podpore pri razvoju slovenske znanosti v letu 2019 prejela naziv Zlati donator. Priznanje je v imenu družbe BTC prevzela Maja Oven, direktorica sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi.

Osnovni namen Slovenske znanstvene fundacija (SZF) je ustvarjanje oz. zagotavljanje podpore članicam in članom slovenske znanstvene skupnosti ter tistim, ki dokazujejo nadarjenost za raziskovalno delovanje že med šolanjem. Ustanova vsako leto svojim donatorjem tudi podeljuje častne listine platinasti, zlati, srebrni in bronasti donator in tako srbi za promocijo znanosti ter donacije za znanstvene namene v Sloveniji.

Ustanoviteljice SZF so najpomembnejše slovenske znanstvene, visokošolske, industrijske, trgovinske, bančne ter medijske organizacije, med njimi tudi družba BTC. Sodelovanje družbe BTC in Slovenske znanstvene fundacije tako sega že v leto 1994, v vseh teh letih pa sta organizaciji zasnovali prodorne projekte.

V okviru družbeno odgovornih prizadevanj je družba BTC sicer v letu 2018 podprla več kot 300 posameznikov in organizacij iz športnega, okoljevarstvenega in humanitarnega področja ter iz sveta izobraževanja, znanosti in kulture. Podpora raznolikih aktivnosti in projektov omogoča izjemnim stvaritvam preboj med najboljše v nacionalnem regionalnem in svetovnem merilu, ter hkrati pripomore k večji prepoznavnosti družbe BTC.

 

Priznanje Zlati donator

Foto :