Družba BTC se je uvrstila med 1,2 % podjetij v Sloveniji, ki so prejela certifikat Platinasta bonitetna odličnost. Podjetja, ki izkazujejo platinasto bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji.

Certifikat Platinaste bonitetne odličnosti prejmejo podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno odličnost Zlati AAA kar tri leta zapored. Certifikat podeljuje bonitetna hiša Bisnode, ki je leta 2019 prvič med vsemi gospodarskimi subjekti z zlatim bonitetnim odličjem izluščila platinasto bonitetno odlična podjetja. Med prvimi prejemniki najvišjega odličja v Sloveniji je bila tudi družba BTC, ki je letos s ponovno osvojenim prestižnim priznanjem znova dokazala, da spada med najuspešnejša podjetja v Sloveniji.

Platinasta bonitetna odličnost temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetja ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih. Družba BTC se tako uvršča v sam vrh odličnosti slovenskega gospodarstva in potrjuje svojo zanesljivost v odnosu do poslovnih partnerjev – tako do strank, kupcev, dobaviteljev, kot tudi do zavarovalnic, bank in drugih poslovnih partnerjev.