Družba BTC d.d. je v prvem polletju 2021 poslovala zelo dobro, posebno ker je na poslovanje v tem obdobju vplivala epidemija Covida-19 in z njo povezano zaprtje večine lokalov. Čisti poslovni izid je bil na nivoju družbe za 800.000 EUR večji od načrtovanega. Logistika je ustvarila boljše rezultate od načrtovanih, prav tako so bili dobri rezultati doseženi na področju oddajanja poslovnih nepremičnin.

V BTC Cityju smo uspeli pridobiti nove, priznane blagovne znamke. V BTC Cityju Ljubljana se je v začetku junija prenovila trgovina Big Bang, vrata pa je odprla tudi nova trgovina s športno opremo Extreme Vital. Prenovljena in razširjena je bila poslovalnica UniCredit Banke, s katero smo še podaljšali pogodbo o najemu pisarniških prostorov. Sklenili smo tudi pogodbo za oddajo pisarniških prostorov s švedsko IT korporacijo tretton37. Z novim športno zabaviščnim centrom WOOP! ARENA je družba okrepila visoko kakovosten zabaviščni program, ki privablja večino mladih obiskovalcev. V BTC Cityju Murska Sobota smo spomladi s poslovnim partnerjem Spar Slovenija pričeli s celovito prenovo Megamarketa Interspar, vključno z zunanjo prenovo fasade in označevalnih tabel nakupovalnega središča BTC City Murska Sobota. Skupna investicija je znašala več kot pet milijonov evrov. Posledice ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom so se najbolj poznale na poslovanju Vodnega mesta Atlantis, ki je bilo prvih pet mesecev leta 2021 zaprto.

V partnerstvu z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija, javno agencijo in DIH Slovenija (Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije) je družba BTC v BTC Cityju Ljubljana vzpostavila Digitalno središče Slovenije – Tehnologija za ljudi, ki v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske Unije od 1. 7. do 31. 12. 2021 predstavlja osrednjo točko razvoja, napredka, prikaza najnovejših tehnologij in v razvoj usmerjenih slovenskih podjetij. Na enem mestu je Digitalno Središče Slovenije združilo napredna slovenska podjetja, institucije in posameznike, širši javnosti pa omogočilo stik z novimi tehnologijami ter številne izobraževalne programe s področja rabe in uporabe novih tehnologij. Digitalno Središče Slovenije, ki je prvo tako v slovenskem prostoru, omogoča predstavitev slovenskega znanja in razvoja mednarodnim poslovnim in državnim javnostim, ki v času predsedovanja obiskujejo Slovenijo.

Družbena odgovornost, v razvoj usmerjena vizija in kontinuitetna nadgradnja inovacijskega ekosistema družbe BTC, so v letošnjem letu rezultirale v razvoju nove mobilne aplikacije Magda. Magda predstavlja prvo mobilno aplikacijo za starejše v slovenskem prostoru in je nastala v partnerstvu družbe BTC in socialnega podjetja Simbioza Genesis. Mobilna aplikacija Magda predstavlja unikum, saj je bila razvita prav z misijo na starejše in njihove potrebe ter z vizijo nadaljnjega vključevanja in izobraževanja starejših v vse bolj digitalni družbeni svet. S prepletom družbene odgovornosti in v razvoj usmerjene drže smo pomagali več kot 10.000 starostnikom, da so v času Covid-19 razmer lahko pridobili potrebne informacije, kontakte, nove digitalne veščine, jim omogočili socializacijo ter vključenost v širšo družbo ter jim tako olajšali njihov vsakdan.

Družba je v obdobju prvega polletja 2021 realizirala naložbe v vrednosti 2,5 mio EUR, katerih del  predstavlja nakup zemljišč za širjenje BTC Cityja v Murski Soboti ter prenovo poslovnih prostorov v nakupovalnem središču v Ljubljani.

V omenjenem obdobju je družba sprejela tudi strategijo razvoja z naslovom »Družba BTC 5.0. Kakovost življenja kot navdih večdimenzionalnega razvoja družbe BTC 2021–2025«. Strategija izraža ambicioznost družbe za dobro poslovanje in njeno rast v bodoče kot posledica iskanja novih tržnih priložnosti in krepitve strateških partnerstev z dolgoročnimi poslovnimi partnerji. Cilj strategije je nadaljnja rast in uspešno poslovanje družbe ter krepitev enote lastniškega kapitala – delnic, ki bo delničarjem zagotavljalo primerno visoko, stabilno dividendo. Strategija poleg poslovnih poudarja tudi razvoj trajnostnih vsebin na področju energetike, mobilnosti in družbene odgovornosti. Pomemben poudarek je nadgradnja in izboljšanje »zelenega mesta«. Strategija pozornost posveča tudi nadaljnji digitalizaciji in uvedbi najnovejših tehnologij tako na področju plačilnih sistemov kot tudi na področju logistike. Družba BTC je skozi vsebine nove strategije pripravljena na izzive prihodnosti.

V mesecu novembru 2021 se bo družba BTC predstavila na največjem poslovnem dogodku v zgodovini, na Expo2020 v Dubaju v Združenih arabskih emiratih. V Dubaju se bo na 440 hektarjih razprostiralo 82 nacionalnih paviljonov, organizatorji pa pričakujejo kar 25 milijonov obiskovalcev. Slovenski paviljon, na katerem se bo predstavila družba BTC, bo umeščen v trajnostni segment Expa2020, kar še dodatno izkazuje strateško usmeritev družbe BTC in njene ambicije za vzpostavitev novih povezav za krepitev sinergij z mednarodnim poslovnim okoljem.

mag. Damjan Kralj

Glavni izvršni direktor družbe BTC d.d.