Matija Repina, vodja službe varovanja v družbi BTC, je na Dnevih korporativne varnosti, ki so 22. in 23. maja 2023 potekali na Brdu pri Kranju, prejel nagrado Slovenian Grand Security Award v kategoriji Korporativno varnostni manager leta, ki jo podeljuje Inštitut za korporativne varnostne študije. Na dogodku je zbranim predstavil tudi sodelovanje družbe BTC pri evropskem projektu APPRAISE.

Vodja varnostne službe v družbi BTC Matija Repina je letošnji prejemnik nagrade Slovenian Grand Security Award v kategoriji Korporativno varnostni manager leta. Gre za najpomembnejšo nagrado s področja varnosti v Republiki Sloveniji, ki jo Inštitut za korporativne varnostne študije podeljuje institucijam in posameznikom v šestih kategorijah, nagrajence pa izbere neodvisna komisija. Matija Repina je nagrado prejel za svoj inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti.

Nagrado vsako leto podelijo na mednarodni konferenci »Dnevi korporativne varnosti«, na kateri se srečujejo strokovnjaki s področja upravljanja varnostnih tveganj. Na letošnji konferenci je Matija Repina zbranim predstavil sodelovanje družbe BTC pri dvoletnem evropskem raziskovalnem projektu APPRAISE. Ta združuje 27 partnerjev iz 10 evropskih držav, med slovenskimi udeleženci so družba BTC, Inštitut za korporativne varnostne študije in Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, financiran pa je v okviru programa Horizon 2020.

V okviru projekta APPRAISE smo slovenski partnerji v maju izvedli vajo ob posebnem varnostnem dogodku, ki je potekala v Vodnem mestu Atlantis v BTC Cityju Ljubljana. Na vaji smo testirali skupno odzivanje na posebne varnostne dogodke in uporabo naprednih tehnologij pri obvladovanju varnostnih tveganj.  V družbi BTC se zavedamo, da je varnost v najširšem smislu eden izmed temeljev za naše uspešno poslovanje. Zato dajemo poseben poudarek zagotavljanju splošne, požarne in prometne varnosti ter varnosti premoženja tako družbe kot njenih zaposlenih, poslovnih partnerjev in obiskovalcev. S sodelovanjem pri projektu APPRAISE pridobivamo pomembna nova znanja na področju varovanja, spoznavamo nove tehnologije varnostnih sistemov, varnostne trende in dobre prakse izkušenih partnerjev projekta.