Družba BTC nadaljuje s pomočjo prizadetim v nedavnih poplavah. Po prvi donaciji v višini 200.000 EUR, ki jo je že namenila prizadetim družinam v Občini Ljubno ob Savinji, sedaj glede na razsežnost naravne nesreče dodatno pomoč v skupni vrednosti 120.000 EUR namenja prostovoljnim gasilskim društvom kot enemu izmed ključnih stebrov reševanja ob naravnih nesrečah ter Občini Mengeš in Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje za pomoč najbolj prizadetim.

Družba BTC v skladu s svojimi vrednotami skrbi za lokalno okolje in pomaga najbolj prizadetim v nedavni vremenski ujmi. Z donacijo v skupni vrednosti 320.000 EUR pomaga različnim organizacijam in družinam pri odpravljanju posledic poplav.

Po prvi donaciji v višini 200.000 EUR, ki so jo že namenili prizadetim družinam v Občini Ljubno ob Savinji, sedaj novo pomoč v skupni vrednosti 120.000 EUR namenjajo gasilskim društvom PGD Mengeš, PGD Trzin, PGD Vižmarje Brod ter PGD Zadobrova – Sneberje – Novo Polje za obnovo uničene in nakup nove opreme ter kritje stroškov odstranjevanja posledic vremenske ujme, Občini Mengeš za pomoč občanom pri odpravi posledic poplav in Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje za pomoč v ujmi najbolj prizadetim prebivalcem Ljubljane.

Z donacijami se družba BTC znova izkazuje kot družbeno odgovorno podjetje, ki se aktivno vključuje v solidarnostno pomoč ljudem v stiski in skupnostim, ki so jih prizadele nedavne poplave in zemeljski plazovi.