»Razvoj skupne trajnostne vizije BTC City 2050« je bila tema hackathona, ki je v četrtek in petek, 22. in 23. februarja 2024, potekal v Kristalni palači v BTC Cityju Ljubljana. Dogodek je bil organiziran v okviru evropskega projekta DESIRE, pri katerem kot slovenska partnerja sodelujeta družba BTC in CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo.

V okviru hackathona je 30 mladih trajnostnih navdušencev v 6 skupinah iskalo rešitve za oblikovanje celovite vizije grajenega in odprtega prostora BTC Cityja Ljubljana, ki presega zgolj prostorske ureditve in vključuje tudi inovativne storitve, zasnovane na trajnostnih načelih. Na dvodnevnem dogodku so bili prisotni tudi domači in tuji mentorji, ki so mladim pomagali pri razvijanju prebojnih idej. Ob koncu dogodka so ekipe svoje zanimive rešitve predstavile strokovni žiriji, ki je tri najboljše ideje tudi nagradila.

BTC City Ljubljana v okviru projekta DESIRE – Oblikovanje neustavljive krožne družbe (angl. Designing the Irresistible Circular Society) nastopa kot testno urbano okolje z različnimi vsebinami, ki se je tako prostorsko kot vsebinsko intenzivno razvijalo zadnjih 70 let. Cilj projekta je najti ideje za trajnostni razvoj območja ter vizijo, strategijo in različne scenarije razvoja, ki bi lahko predstavljali vzor drugim podobnim območjem. DESIRE je sicer eden od projektov pobude Evropske komisije Novi evropski Bauhaus, v okviru katerega deležniki razvijajo nove poti za urbani razvoj ob iskanju rešitev za glavne globalne izzive, s katerimi se soočajo družbe in mesta.

»V družbi BTC v okviru naših številnih trajnostnih prizadevanj ustvarjamo okolju in ljudem prijazen BTC City Ljubljana, ob tem pa verjamemo, da smo lahko pri naših zelenih korakih uspešnejši, če združimo moči. Zato smo veseli, da trajnostno vizijo našega središča razvijamo tudi kot partnerji projekta DESIRE, kjer BTC City Ljubljana nastopa kot testno urbano okolje, in da je projekt s hackathonom vključil mlade in njihov svež pogled na trajnostni razvoj. Navdihujoče ideje, ki so jih prispevale ekipe, so nas navdušile, vsem sodelujočim čestitamo za njihovo inovativnost in kreativnost. Ponosni smo, da smo v letu, ko družba BTC praznuje 70 let delovanja, s hitrejšim tempom in v tesnem sodelovanju z različnimi deležniki preko evropskih in drugih projektov še bolj odločno stopili na našo pot trajnostne transformacije,« je izpostavil mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC.

»Rezultati Hackathona DESIRE so izjemni. Mladi so dokazali, da so ambiciozni, futuristični, zagnani. Jasno so pokazali, da si želijo prihodnosti, ki bo imela več posluha za kakovost bivanja in življenja. Prihodnosti, ki bo bolj prisluhnila okolju in naravi. Vse to kažejo njihove rešitve za še bolj trajnostno vizijo BTC City. Hkrati je njihove rešitve možno aplicirati na različna urbana okolja. Nekatere od njih z lahkoto konkurirajo najboljšim trajnostnim urbanim rešitvam po svetu,« je ob koncu dogodka povedala izvršna direktorica CER, Ana Struna Bregar, po izobrazbi arhitektka.

Foto :