Danes je svojo knjigo dobila Šmartinska cesta v Ljubljani, ki sta jo predstavila avtorica Darinka Kladnik in njen pobudnik Jože Mermal, predsednik uprave BTC d.d. Hkrati so ob tej priložnosti v BTC-ju otvorili tudi razstavo fotografij priznanega hrvaškega fotografa, Damira Fabijanića, ki so predstavljene v knjigi. Vsebinsko je knjiga razdeljena na poglavja, ki jih uokvirja Šmartinska cesta s svojo vpetostjo v območje Ljubljane. Tako se knjiga prične z razvojem Ljubljane in posledično z nastajanjem Šmartinske ceste ter zaključi z dolgoročno vizijo Ljubljane. Druga poglavja se nostalgično navezujejo na začetke Kolinske, Velane in Javnih skladišč. Knjiga je zakladnica zapisa bogate zgodovine razvoja in poslovnega življenja Šmartinke.

»Šmartinska cesta ali krajše kar Šmartinka ni več nepomembna cesta v prometni shemi Ljubljane, ampak ena glavnih prometnih in poslovnih žil. Ob njej so zrasle nove poslovne in stanovanjske stavbe, industrijska območja so spremenila svojo podobo. Nič več niso Ljubljani v sramoto, nasprotno, so najvitalnejša v mestu,« pravi avtorica knjige Darinka Kladnik, ki se je pri pripravi knjige opirala predvsem na gradiva, ki jih imajo zbrana v podjetjih, ki delujejo na Šmartinski cesti – v Drogi Kolinski, Velani in BTC-ju.

Jože Mermal, predsednik uprave BTC, pa pravi, da si območje ob Šmartinski cesti »enostavno zasluži trajnejši zapis v knjigi. To območje Ljubljane je doživelo izjemen razvoj, kakršnega drugi mestni predeli ne kažejo. Od prvih tovarniških obratov do najmodernejših in najuspešnejših slovenskih podjetij od javnih skladišč do enega največjih nakupovalnih, zabaviščnih in športnih središč v Evropi.«

Ob Šmartinski cesti je Ljubljana dobila »mesto v malem«, ki sega do Letališke ceste in še dlje do obvoznice, s katero sta obe cesti povezani. Ta del postaja območje sožitja raznih poslovnih dejavnosti in soustvarja univerzalen prostor z raznoliko vsebino, ki dopolnjuje mestno ponudbo. To je novo središče Ljubljane, izžareva poslovno uspešnost in preseneča s svojo preobrazbo.

Dodatne informacije:
BTC, Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje;
tel.: 01 585 13 19, e-pošta: maja.oven@btc.si