Ljubljana, 16. maj 2006

Četrto inovativno študentsko tekmovanje Gospodarski izziv, ki je potekalo v sodelovanju z družbo BTC d.d., je številnim študentom, ki so se tekmovanja udeležili, ponudilo zanimiv izziv – razvoj BTC CITY-ja v sijoče mesto. Študentje so v ta namen oblikovali interdisciplinarne time, ki so oblikovali svojo vizijo razvoja mesta v malem, razvijali inovativne ideje o zapolnitvi neizkoriščenih površin v BTC CITY-ju, predlagali nove programe in dogodke na obstoječi ter tudi predlagani infrastrukturi, podali predloge za uporabo sodobnih tehnologij za še bolj prijazno in sijoče mesto ter oblikovali širši koncept umeščenosti mesta v malem. Najboljši projekt prejme denarno nagrado v višini 500.000 tolarjev, drugo in tretjeuvrščeni praktične nagrade, ostali sodelujoči pa brezplačne vstopnice za Vodno mesto Atlanis.

Do roka je svoje projekte izdelalo in oddalo 20 interdisciplinarnih študentskih timov, v katerih je sodelovalo 80 študentov. Študije razvoja BTC City-ja so v povprečju obsegale od 25 do 30 strani, večina jih je vsebovala tudi vizualne predstavitve idej. Prispele študije je ocenila uprava podjetja BTC d.d. po kriterijih, ki so bili: inovativnost ideje, potencial za implementacijo in ekonomska upravičenost, celovitost ter primernost glede na poslanstvo družbe. Ocenjevalna komisija je imela težko delo, saj so vsi projekti odražali veliko mero kreativnosti, vizionarstva in profesionalnosti s strani študentov, ki so svoje delo vzeli skrajno resno in odgovorno.

V okviru Gospodarskih izzivov študentje tekmujejo v reševanju korporativnih in drugih poslovnih problemov. Gospodarski izziv je odprto tekmovanje študij primerov, ki jih rešujejo interdisciplinarni timi študentov različnih fakultet. Skozi celovito izkušnjo priprave in predstavitve imajo študentje priložnost razvijati interdisciplinarna znanja, komunikacijske sposobnosti in veščine timskega dela. V letošnjem letu so v okviru pobude potekali že trije natečaji, in sicer s podjetji Autocommerce, Gorenje in Microsoft.

Dodatne informacije:
BTC, Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje; tel.: 01 585 13 19, e-pošta: maja.oven@btc.si
Skupina GI, Blaž Kos, vodja odnosov z javnostmi; tel.: 031 782 424,
e-pošta: info@gospodarski-izziv.si

DODATNE INFORMACIJE ZA NOVINARJE

Potek projekta
Ideja za sodelovanje z družbo BTC je oživela, ko je Jože Mermal, predsednik uprave BTC, d.d., marca predaval na 7. Gospodarskem forumu na Pravni fakulteti v Ljubljani. Študentje, ki so se dogodka udeležili, so bili priča izjemno zanimivemu in vizionarskemu predavanju, v okviru katerega je predsednik uprave BTC predstavil kratko zgodovino podjetja, ovire, ki so se pojavljale na njegovi poti razvoja in vodenja, ter načine, s katerimi so ovire uspešno premagali. Ob zaključku je študentom predstavil tudi svojo vizijo razvoja uspešnega slovenskega podjetja, velikopoteznost, drznost in vizionarstvo, ki je bila rdeča nit predavanja Jožeta Mermala, pa je organizatorje Gospodarskega izziva tako navdušila, daje BTC povabil k sodelovanju in oblikovanju novega gospodarskega izziva za študente z naslovom BTC CITY – razvoj v sijoče mesto.

Po predstavitvenem dogodku so imeli študentje mesec dni časa za razmislek in oblikovanje kreativnih vizij razvoja sončnega mesta BTC CITY-ja. Ker pa je mesec dni kar dolgo obdobje in smo želeli študente še bolj spodbuditi k večji motiviranosti in boljši kreativnosti, smo teden dni pred iztekom roka za oddajo organizirali posebno motivacijsko srečanje, na katerem so študentje dobila še dodatne informacije in odgovore na nekatera vprašanja, prav tako pa so dobili tudi nekaj dodatnih spodbud za nadaljnje razvijanje svoje inovativnosti in kreativnosti.

Z namenom, da zagotovimo čim širšo vključenost študentov različnih študijev, se je pričela promocija tekmovanja Gospodarski izziv po fakultetah Univerze v Ljubljani, v aprilu pa je sledil predstavitveni dogodek, na katerem so študentje dobili širši in podrobnejši vpogled v izzive, s katerimi se bodo soočili pri snovanju sijočega mesta. Udeležba je bila presenetljivo visoka, saj se je dogodka udeležilo več kot 200 študentov. Po predstavitvi je sledil še spoznavni večer, na katerem so se nekatere ekipe spontano oblikovale, prav tako pa so vsi željni izziva spoznali svoje konkurente. Na tekmovanje se je prijavilo kar 43 interdisciplinarnih timov, ki so skupaj vključevali 165 sodelujočih študentov različnih fakultet, in sicer predvsem družboslovnih smeri, Fakultete za arhitekturo, Akademije za likovno umetnost, prijavilo pa se je tudi nekaj študentov naravoslovnih fakultet.

O Gospodarskem forumu
Gospodarski forum pod vodstvom doc. dr. Katarine Zajc s Pravne fakultete v Ljubljani je neformalna pobuda za povezovanje gospodarstva s študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, prav tako pa z mladimi, saj imajo le redko priložnost srečanja z vodilnimi slovenskimi gospodarstveniki. Fakulteta na forum vabi vodilne gospodarske strokovnjake iz Slovenije, ki pro bono predavajo o pravnih in ekonomskih izzivih, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.

O Gospodarskem izzivu
Gospodarske izzive organizira projektna Skupina GI, ki jo sestavljajo trije študentje ekonomije (Blaž Kos, Jure Zadravec, Peter Jakšič), dva študenta računalništva in informatike (Uroš Jurglič, Štefan Furlan) ter študent Fakultete za družbene vede (Primož Zupan). Projektna skupina tesno sodeluje s prof. dr. Katarino Zajc, društvom TOPEF in Društvom študentov kadrovskega managementa.

&