V BTC CITYju Ljubljana se je 1. decembra začela dobrodelna akcija zbiranja tolarjev »Zamenjam tolarje za toplo posteljo« , ki je namenjena pomoči zapuščenim in zavrženim živalim v zavetiščih. Tudi Slovenija se bo 1. januarja 2007 pridružila državam EU, ki imajo plačilno sredstvo evro, ob zamenjavi valute pa bo marsikomu ostal kakšen tolar.
Vzporedno potekajo tudi akcija zbiranja osebnih donacij, posvojitve živali na daljavo ter
oddaje živali iz zavetišč.
Akcija zbiranja tolarjev poteka tudi v BTC CITY Murska Sobota in Novo mesto. Tolarji se zbirajo v za to posebej pripravljenih zbiralnikih, ki so nameščeni v BTC Cityju v Ljubljani
( v poslovni stolpnici BTC City, Koloseju, Dvorani A, Emporiumu, v trgovinah Mr Pet, Tukano, Pet vizija ter Vodnem mestu Atlantis…), Murski Soboti in Novem mestu.
»Zamenjam tolarje za toplo posteljo« ima poleg dobrodelnega tudi edukativni namen, saj bodo v januarju in februarju v BTC City Ljubljana potekale predstavitve zavetišč, klinik za male živali ter trgovin, ki prodajajo hrano in pripomočke za živali. Poleg tega je namen akcije tudi dvigniti zavedanje Slovencev na tem področju po vzoru nekaterih evropskih držav, kjer je skrb za človekove prijatelje in doniranje na tem področju na višji ravni.
Akcija se bo zaključila 3. marca 2007, ko bodo zbrana sredstva simbolično podarjena zavetiščem za zavržene živali iz Kopra, Ljubljane in Maribora, nekatera podjetja pa se bodo akciji pridružila tudi s samostojno donacijo.

Posvojitev na daljavo
Vzopredna akcija posvojitve na daljavo poteka tako, da se obiskovalci lahko odločijo, da bodo skrbeli za izbrano žival, ki se nahaja v enem izmed zavetišč. Nekatere živali, ki so že prestare ali imajo vedenjske motnje, ki so posledica zanemarjanja in zaradi tega niso primerne za oddajo, preživijo svoj preostanek življenja v zavetišču. S posvojitvijo na daljavo lahko darovalci omogočijo živalim čim lepše življenje v zavetišču. Akcija posvojitev na daljavo bo potekala vsako soboto od 6.1. do 24.2.2007 na predstavitvenih delavnicah, kjer si obiskovalec lahko izbere določeno žival iz zavetišča, za katero bo skrbel s pomočjo enkratne ali mesečnih donacij v obliki denarnih prispevkov prek položnic. Čas trajanja posvojitve na daljavo določi obiskovalec sam, posvojitev pa lahko traja do oddaje te živali ali njene naravne smrti. Slovenske novice kot medijski sponzor bodo 2-krat tedensko objavljale fotografije živali, ki potrebujejo skrb, ter vse potrebno v zvezi s posvojitvijo. Posvojitev na daljavo je mogoča v Mariborskem in Koprskem zavetišču. V Ljubljanskem zavetišču pa je povprečna doba za oddajo živali le 17 dni, zato posvojitev ni možna. Zelo veseli pa bodo vsake donacije za nakup hrane za živali, ki je mogoča v enkratnem ali mesečnem prispevku.
Oddaja živali iz zavetišč za zavržene živali
Akcija je namenjena tudi iskanju toplega doma za živali iz zavetišč. V decembru se v zavetiščih vsako leto znajde večje število izgubljenih živali, ki nimajo lastnikov ali pa jih ti preprosto zavržejo. Eden izmed razlogov so tudi pirotehnična sredstva in petarde, s katerimi si ljudje želijo popestriti praznike. živali pa se jih zelo bojijo in zato pogosto brezlglavo bežijo.
Zbiranje odej, hrane in pripomočkov za nego in oskrbo živali
Akcija je namenjena tudi zbiranju odej, hrane in drugih pripomočkov za živali, ki jih v zavetiščih nikoli ni preveč. Zbiranje se bo odvijalo januarja in februarja v trgovinah za živali in klinikah, ki sodelujejo v akciji.
Predstavitvene delavnice
Od 6. januarja do 24. februarja 2007 bodo na različnih lokacijah v BTC City Ljubljana potekale predstavitvene delavnice, kjer se bodo predstavljale trgovine, klinike (Tristo kosmatih iz Ljubljane, Klinika za male živali iz Novega mesta in Prva – K iz Ljubljane ) in društva za male živali. Delavnice so namenjene predvsem negi in skrbi za domače živali. Tu bodo lahko vsi lastniki in ljubitelji malih živali prejeli brezplačne strokovne informacije o hranjenju, zdravljenju, negi in vzgoji živali. Program izvajanja delavnic bo objavljen na programskih letakih, ki bodo na voljo na različnih lokacijah v BTC-ju in v Slovenskih Novicah. Izmed obiskovalcev pa bodo izžrebali tudi dobitnike nagrad (cepljenje, sterilizacija, pregled….), ki jih bodo prispevale trgovine in klinike za male živali.
Več informacij na: www.btc-city.com

Dodatne informacije:
BTC d.d., Sara Bogomolec, pomočnik organizatorja tržnih dogodkov, e-pošta:
sara.bogomolec@btc.si, tel. 01/585 13 28