Nastajanje nove urbane celote BTC City
Mestni svet je 22. oktobra 2007 sprejel osnutek sprememb PUP-a za prostorsko celoto območja BTC-ja. Če bo dokument v nadaljnjih postopkih dokončno sprejet, bo omogočal boljšo in bolj kakovostno izrabo prostora za uresničitev dveh velikih projektov na območju BTC Cityja – novega poslovnega nebotičnika in hotela. Za prihodnji razvoj BTC Cityja, ki se s svojo vsebino in razsežnostjo uvršča med največja evropska poslovna, nakupovalna in rekreativno-zabaviščna središča, so novi vrhunski urbanistični in arhitekturni koncepti odločilnega pomena.

Dinamični razvoj BTC-ja, spodbujan z nenehnim prizadevanjem po dopolnjevanju in plemenitenju že obstoječe ponudbe, je ob povečevanju števila obiskovalcev privedel do odločitve o izvedbi dveh novih projektov, z njuno kakovostno arhitekturno zasnovo tesno prepletenih z razvojem družbe BTC. Družba daje velik poudarek graditvi novega, dvajsetnadstropnega nebotičnika na zahodnem robu cityja, med dvorano A in že stoječim nebotičnikom. K izdelavi inovativnih in ustvarjalnih arhitekturnih rešitev je družba povabila osem arhitektov, in to preko birojev: Biro 71, Atelje S, Eko Art, AA kultura, Sadar Vuga arhitekti, PB Velenje in Arhe.
&
Povabljeni arhitekti so se odzvali z deli, ki so zdaj razstavljena v atriju Magistrata. Po končani razstavi bo izbrana idejna rešitev, in to tudi ob pomoči sugestij in mnenj strokovnjakov ter širše javnosti. Tako nastali projekt bo dal prostoru novo identiteto, zaokrožil in obogatil pa bo tudi že obstoječe poslovne stavbe ob Šmartinski cesti.

Nastala bo nova »mestna« atmosfera, za katero bo poskrbela tudi zunanja ureditev, primerna umestitev z okoljem prijaznih zelenih–parkovnih površin. Nov nebotičnik bo imel približno 25.000 m2 poslovnih prostorov v pritličju, medetaži in 20 nadstropjih ter tri kleti s približno 19.000 m2 za parkiranje kakih 650 avtomobilov. Stavba bo visoka od 85 do 90 metrov, namenjena pa ne bo le vrhunskim poslovnim dejavnostim raznih vrst – prodajni, sprostitveni, poslovni, kulinarični – pač pa bo prostor v njej dodeljen tudi kulturi. Ne gre torej zgolj za še en poslovni prostor, ampak za prepoznaven arhitekturni element, novo osrčje cityja in bogatejšo vsebino. Nov poslovni nebotičnik se bo pridružil že obstoječemu, trinajstnadstropnemu, in družba BTC bo tako imela kar 50.000 m2 zelo kakovostnih prostorov, namenjenih pretežno poslovnim dejavnostim.

Spremenjeni prostorski dokumenti pa bodo omogočali tehtnejšo in bolj kakovostno izrabo prostora tudi na vzhodnem robu BTC cityja med Bratislavsko cesto in Kolosejem, kjer že nekaj let nastaja zabaviščna, rekreativna in sprostitvena četrt. In vanjo prav gotovo sodi tudi hotelska ponudba, dobrodošla tako za poslovneže med tednom kot turiste in goste, željne zabave ob koncih tedna. Močan evropski city nujno potrebuje tudi prenočišča, saj bo zabava v njem zaradi njih še bolj zaživela. Hotel bo imel poleg pritličja še sedemnajst nadstropij, površina hotela bo 14.000 m2 v njem pa bo prostora za približno 300 sob.

Nebotičnik in hotel bosta vzhodni del Ljubljane, ki se čedalje bolj povezuje s samim mestnim jedrom, naredila veliko bolj urban. Lokaciji obeh na novo načrtovanih stavb sta izjemni, saj sta na poti od vzhodne mestne obvoznice do središča mesta, poti, ki bo na podlagi pisma o nameri, podpisanega z MOL in z nekaterimi drugimi investitorji, svojo podobo iz današnje mestne vpadnice postopoma spreminjala v pravi bulvar, nov simbol prestolnice.

Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi,
BTC d.d.