Društvo za zaščito živali Ljubljana ob 5. juniju, svetovnem dnevu varstva okolja, poziva k zbiranju starega odpadnega papirja. Zbrani papir boste lahko v soboto, 7. junija, oddali v poseben zabojnik na parkirišču pred Vodnim mestom Atlantis v BTC CITY, med 9. in 14. uro. Cilj organizatorjev je zbrati vsaj tono papirja, denar, ki ga bodo dobili od prodaje papirja, pa bo namenjen pokritju stroškov kastracije prosto živečih mačk. Poleg tega bodo obiskovalci lahko na stojnici Društva prejeli informacije o odgovornem odnosu do živali, naravovarstvenih in okoljevarstvenih vsebin ali kupili izdelke iz spletne trgovine društva – Nakupi iz srca. Vsakdo, ki bo prinesel odpadni papir, bo prejel tudi kupon s popustom za kopanje v Atlantisu

»Kljub temu, da je naša dejavnost usmerjena v problematiko zavrženih živali, se zavedamo tudi problemov varovanja in ohranjanja naravne dediščine ter človekovega okolja. Zato smo se odločili, da poskusimo ti dve tematiki združiti v eni akciji in tako opozoriti, da sta obe povezani z odgovornim odnosom,« pravi Maja Kos iz Društva za zaščito živali.

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnosti v BTC, pa dodaja, da »so takšne akcije zelo pomembne, saj na ta način kažemo svoj odnos do okolja, ob tem pa tudi v BTC-ju pomagamo po svojih močeh. BTC je resda eno najhitreje rastočih nakupovalnih in poslovnih središč v Evropi, vendar naše poslanstvo niso le razvoj, investiranje in upravljanje območij, temveč tudi odgovoren odnos do ljudi in narave. Ena temeljnih vrednot naše družbe je tako prav skrbno ravnanje z okoljem, kar smo zapisali tudi v strategiji družbe. In okolju lahko vsaj delček povrnemo tudi s takšnimi akcijami.« BTC je sicer z namenom spodbujanja odgovornega ravnanja z okoljem zasnoval tudi spletni portal www.zelenojemojemesto.si, ki vsebuje konkretne napotke, zanimivosti, ugodnosti in novosti, namenjene najemnikom, kupcem in zaposlenim v BTC CITY.

Zbran papir bo prevzel Papir servis d.d. in ga, skladno z odgovornim odnosom
do okolja, recikliral, denar pa bo namenjen oskrbi živali.

Dodatne informacije:

BTC d.d., Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi; tel.: 01 585 13 15, e-pošta: maja.oven@btc.si.