V četrtek, 12. marca, ob 10. uri bo v spodnji etaži dvorane Emporium v BTC CITY potekala otvoritev razstave izdelkov iz odpadnega materiala na temo »Kličemo pomlad«, ki jo v sodelovanju z družbo BTC pripravljajo tri slovenske Eko šole (Osnovna šola Zalog, Osnovna šola Zadobrova, Osnovna šola Šentvid). Sodelovala bo tudi Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj iz Sodražice. Učenci bodo razstavili izdelke, ki so jih izdelali iz odpadnega materiala, kamor sodijo papir, plastika, karton, blago ipd. Odpadni material je lahko tudi odličen vir kreativnega ustvarjanja. Razstava bo na ogled do 9. aprila 2009.

Osnovni namen tovrstne razstave je krepiti zavedanje in pomen, ki ga ima čisto in zdravo okolje za človeka in naravo. Z razstavo želimo prikazati način kako iz odpadnih surovin in z nekaj domišljije lahko ustvarimo zanimive in uporabne izdelke. V družbi BTC želimo tudi na ta način dvigovati ozaveščenost širše javnosti in vplivati na okolje. Zasnovali smo dolgoročni projekt Zeleno je moje mesto, ki na portalu www.zelenojemojemesto.si vsebuje dogodke, nasvete in napotke s področja varovanja okolja. Ob tem smo po območju BTC CITY vzpostavili odlagalna mesta za ločeno zbiranje odpadkov, kjer zbiramo papir, embalažo, plastiko in ostale odpadke. Vsako leto pripravimo akcijo zbiranja starega papirja, zbrana sredstva pa namenimo v humanitarne namene. Surovine, ki jih zbiramo ločeno, se bodo vrnile v ponovno predelavo, s tem pa bomo razbremenili odlagališča, ohranjali naravna bogastva in zmanjšali porabo energije.

Dodatne informacije: BTC d.d., Ljubljana, Vanda Bernetič, Organizator tržnih dogodkov, Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi; tel.: 01 585 13 28, e-pošta: vanda.bernetic@btc.si