V spodnji etaži dvorane Emporium v BTC CITY bo med 25. septembrom in 20. oktobrom na ogled razstava astrofotografij Jureta Stareta z naslovom »Odstrti pogledi v skrivnostno vesolje«. Namen razstave je skozi posebno vrsto fotografije – astrofotografijo pokazati nočno nebo v popolnoma drugačni luči kot ga poznamo danes – astrofotografije namreč prikazujejo živahnost in posebnost nočnega neba brez osvetlitve.

Razstava bo odprta 25. septembra, ki letos predstavlja vseevropsko obeležitev Noči raziskovalcev, predvidoma pa se bo otvoritve udeležila tudi Sunita L. Williams, astronavtkaameriške vesoljske agencije Nasa slovensko-indijskega rodu.

Nočno nebo je za marsikoga že samo po sebi zanimivo, vendar se s posebno vrsto fotografije prikaže v popolnoma drugačni luči. Že sam pogled na Rimsko cesto razkrije, da gre za živahno področje, kjer lahko najdemo meglice najrazličnejših barv in oblik. V Rimski cesti so prav tako prisotne veličastne kroglaste kopice, v katerih je tudi po več milijonov zvezd.

Leto 2009 je Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti ter mednarodno leto astronomije, izteklo pa se je tudi štirideset let od prvega pristanka človeške posadke na Luni. Evropski in globalni proslavitvi dosežkov znanosti, tehnike in kulture se pridružujeta tudi BTC in Slovenska znanstvena fundacija (SZF), ki sta skupaj zasnovali večletni projekt »Znanost v BTC CITY«, saj se zavedata pomena razvojne vloge znanosti v družbi.

Dodatne informacije:

BTC d.d., Ljubljana, Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi; tel.: 01 585 13 15, e-pošta: maja.oven@btc.si