Na današnji novinarski konferenci, ki so jo v družbi BTC pripravili ob svetovnem dnevu Zemlje, je predsednik uprave Jože Mermal predstavil strategijo okoljskega in trajnostnega razvoja družbe ter konkretne projekte, ki jih v BTC v zadnjih nekaj letih sistematično izvajajo z namenom zmanjševanja vplivov družbe na okolje in povečevanje ozaveščenosti obiskovalcev BTC CITY-ja glede odgovornega ravnanja z okoljem.

»Ko smo se pred leti v lastnem okolju začeli spopadati s povečanim obsegom odpadkov, z naraščanjem prometa ter vedno večjo porabo vode in energije, smo začeli ukrepati na svoj način. Najprej smo zgradili svojo ekološko postajo, v kateri načrtno zbiramo in razvrščamo odpadke, kar smo kmalu nadgradili z uvedbo okoljskega ISO-standarda, pozneje pa še z načrtnimi meritvami vplivov na okolje. V zadnjem letu smo naredili še korak naprej in svojo iniciativo usmerili v sončne elektrarne, ki jih bomo umestili v nekatere obstoječe in novonastajajoče zgradbe. Ob tem pa smo uvedli tudi lastni ekoindeks, ki predstavlja nov poslovni model in ki nam omogoča spremljanje neposrednih učinkov delovanja naše družbe na okoljskem in trajnostnem področju,« je ob tem dejal Jože Mermal, predsednik uprave BTC.

Ekoindeks so v BTC razvili in uvedli v poslovanje kot del srednjeročnega poslovnega načrta v letu 2008, njegov razvoj spremlja kontroling. »Z ekoindeksom vrednotimo naša dejanja, s katerimi vplivamo na zmanjšanje negativnih učinkov in povečanje pozitivnega vpliva na okolje. Njegova dodana vrednost je razlika med tistim, kar podjetje skupnosti da, in tistim, kar iz skupnosti vzame. Manifestira se v obliki okoljsko ozaveščenih rešitev, dodatnih storitev za obiskovalce in poslovne partnerje ter odgovornejšem ravnanju do naravnega in družbenega okolja,« dodaja Jože Mermal.

Ekoindeks je kazalnik oziroma orodje za spremljanje okoljskega napredka družbe, s katerim v BTC merijo konkretne učinke svojih okoljskih in trajnostnih projektov. Ekoindeks je ponderiran seštevek vseh dobrih dejanj, s katerimi BTC povečuje pozitivne vplive na okolje na različnih področjih – ravnanje z energijo, vodo, odpadki, prometom in varnostjo. Vrednost ekoindeksa je sestavni del letnega poslovnega načrta družbe in je eden izmed ključnih kriterijev za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti družbe. V letu 2008 je ekoindeks družbe BTC znašal 297 točk, v letu 2009 340 točk, načrtovana vrednost ekoindeksa v letu 2010 pa je 400 točk.

BTC je že začel projekt izgradnje sončne elektrarne v Logističnem centru BTC, ki bo končan letošnjo jesen. Obsegal bo elektrarno na dveh objektih na površini 13.000 m2 z močjo 900 kilovatov, ki bo letno proizvedla 967000 kilovatnih ur električne energije in razbremenila okolje za 630 ton ogljikovega dioksida. Vrednost investicije je 2,2 mio eurov. Sončna elektrarna bo zgrajena tudi na fasadi Kristalne palače.

Rezultate okoljskega in trajnostnega delovanja BTC lahko vsakdo spremlja na okoljskem portalu www.eko-btc.si, na katerem so predstavljene vse okoljske in trajnostne aktivnosti družbe BTC.

Današnja predstavitev ekoindeksa pa je objavljena na spletni strani www.btc.si.

Dodatne informacije: BTC d.d., Maja Oven, Direktorica sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi, tel.: 01 585 13 15, e-pošta: maja.oven@btc.si