Spoštovani,

v družbi BTC ob podjetniških vprašanjih, kot so razvoj, nove naložbe ali nove poslovne vsebine, v letne poslovne načrte vedno intenzivneje vpeljujemo posamezne konkretne projekte, namenjene okoljskemu in trajnostnemu napredku. S tem želimo poudariti svoj odnos do okolja in odgovornost do širše družbene skupnosti,v kateri živimo in delujemo.

Rezultati naših okoljskih dejanj so konkretni in vidni. V zadnjem letu smo načrtno nadgradili skrb za okolje in se odločili, da bomo v BTC Cityju in Logističnem centru zgradili dve veliki sončni elektrarni, nadgradili smo okoljski ISO standard 14001- Ravnanje z okoljem – z lastnim sistemom Ekoindeksa, s katerim svoja dejanja, usmerjena v večjo družbeno odgovornost in ekologijo, ovrednotimo, primerjamo in načrtujemo.

Prepričani smo, da je svetovni dan Zemlje ravno pravi dan, da vam podrobneje predstavimo Ekoindeks, ki je kazalnik oziroma orodje za spremljanje okoljskega razvoja družbe BTC, ter naše rezultate in načrte na področju varovanja okolja. Le z vašo pomočjo bomo dali priložnost širši družbeni skupnosti, da oceni naše delo. Skupaj smo prijaznejši do okolja!

Zato vas vabimo v BTC CITY Ljubljana na novinarsko srečanje,

ki bo v

četrtek, 22. aprila 2010, ob 10. uri

v poslovni stavbi BTC City, 13. nadstropje (restavracija City), Šmartinska cesta 152.

&

Veselim se srečanja z vami.

Jože Mermal,

predsednik uprave družbe BTC

&