Na podlagi 22. člena statuta družbe Blagovno trgovinski center d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,

Uprava družbe sklicuje SKUPŠČINO

ki bo 3. junija 2011 ob 9. uri v Kongresni dvorani Mercurius,
v Ljubljani, Šmartinska 152

&