V& BTC City Ljubljana smo 22. aprila, ob Dnevu Zemlje odprli razstavo z naslovom Energija in mi, s katero želimo v BTC osveščati svoje obiskovalce in poslovne partnerje o pomenu skrbi za naš planet in predstaviti tudi svoja prizadevanja na tem področju. Obiskovalci si bodo razstavo lahko ogledali v spodnji etaži dvorane Emporium do 31. maja 2011.

Na razstavi si bodo obiskovalci lahko ogledali okolju prijazne projekte družbe BTC, med njimi dve sončni elektrarni; prva se nahaja na strehi Logističnega centra BTC, druga pa bo na fasadi nove poslovne stolpnice, Kristalne palače. Slednja se lahko pohvali tudi z dejstvom, da je zgrajena po najvišjih okoljevarstvenih standardih za energetsko učinkovito gradnjo. Energetsko varčna pa je tudi javna razsvetljava. Na celotnem območju BTC City Ljubljana so klasično javno razsvetljavo, kamor sodijo ulične svetilke in svetlobni napisi, zamenjala svetila z okolju prijaznejšo LED tehnologijo. Za okolju prijazno mestno vožnjo pa sta v BTC City Ljubljana na voljo dve polnilni mesti za polnjenje vozil na električni pogon.

Strategija okoljskega in trajnostnega razvoja je sestavni del poslovne strategije BTC. Ob tem so v družbi razvili tudi lastni poslovni model ekoindeks, ki ji omogoča spremljanje neposrednih učinkov delovanja na okoljskem in trajnostnem področju. Ekoindeks so v BTC razvili in uvedli v poslovanje kot del srednjeročnega poslovnega načrta v letu 2008, njegov razvoj spremlja kontroling.

Ekoindeks je kazalnik oziroma orodje za spremljanje okoljskega napredka družbe, s katerim v BTC merijo konkretne učinke svojih okoljskih in trajnostnih projektov. Ekoindeks je ponderiran seštevek vseh dobrih dejanj, s katerimi BTC povečuje pozitivne vplive na okolje na različnih področjih – ravnanje z energijo, vodo, odpadki, prometom in varnostjo. Vrednost ekoindeksa je sestavni del letnega poslovnega načrta družbe in je eden izmed ključnih kriterijev za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti družbe. V letu 2008 je ekoindeks družbe BTC znašal 297 točk, v letu 2009 340 točk, načrtovana vrednost ekoindeksa v letu 2010 pa je 400 točk.

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi