Družba BTC in Zelena Slovenija (www.zelenaslovenija.si) sta objavila natečaj, v okviru katerega osnovnošolce iz Mestne občine Ljubljana vabita k ustvarjanju ptičjih hišic iz odpadnih materialov. Namen natečaja, ki nagrajuje predvsem kreativnost, je spodbujanje mladih k odgovornemu odnosu do okolja, učinkovita raba naravnih virov in osveščen odnos do okolja.

V okviru natečaja sta BTC in Zelena Slovenija osnovnošolce Mestne občine Ljubljana povabila, da predstavijo in ustvarijo svoj razmislek o okolju, in sicer v obliki maket uporabnih ptičjih hišic, izdelanih iz odpadnega materiala. Na ta način želijo vzpodbuditi razmislek mladih o odgovornem odnosu do odpadkov in njihovi ponovni uporabi. Gre za prikaz, na kakšen način se lahko stvari, ki jih kot potrošniki kupimo in ki nam ostanejo kot odpadni material, ponovno uporabijo.

“S tovrstnimi projekti želimo predvsem opozoriti na pomen skrbi za okolje, v katerem živimo, skladno z zavezo Evropske unije in Slovenije, da postaneta tudi družbi recikliranja, pa želimo mlade hkrati ozavestiti o odgovornem ravnanju z odpadno embalažo po zaključeni življenjski dobi izdelka. S tovrstnim natečajem želimo osnovnošolce poučiti, da odpadek ni smet, temveč vir oziroma surovina, ki se lahko ponovno koristno uporabi,« pravi Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi v družbi BTC.

Strokovna žirija bo ocenjevala izvirnost ideje, kakovost tehnične izvedbe in primernost za namen uporabe, najpomembnejši kriterij pa bo uporaba čim več različnih odpadnih materialov. Najlepši izdelki bodo v začetku prihodnjega leta predstavljeni na razstavi v spodnji etaži dvorane Emporium, avtorji hišic, ki bodo prejele največ točk, pa bodo nagrajeni z lepimi praktičnimi nagradami.

Ker se prizadevanja za okolju prijazno življenje, delo in družbeno odgovornost začenjajo pri mladih, je ključ okoljskega izobraževalnega natečaja predvsem v tem, da mlade osvesti o odgovornem odnosu do okolja. Mladi bodo tako s svojo kreativnostjo in prispevki nagovorili širšo javnost, ob tem pa tudi sami postali bolj senzibilni glede odgovornega odnosa do okolja in odpadkov.

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi