V četrtek, 19. januarja, bo v spodnji etaži Emporium v BTC City Ljubljana potekala otvoritev razstave izdelkov, ki so nastali v okviru okoljskega natečaja »Otroci ustvarjajo ptičje hišice«. Ljubljanski osnovnošolci in družba BTC bodo postavili na ogled ptičje hišice iz odpadnih materialov. Natečaja, ki je potekal od lanskega septembra dalje, se je udeležilo 18 šol Mestne občine Ljubljana in skupno okoli 350 učencev. Ptičje hišice iz odpadnih materialov bodo na ogled vse do 19. februarja.

Osnovnošolci bodo predstavili svoje razmišljanje o okolju v obliki maket uporabnih ptičjih hišic, izdelanih iz raznovrstnih odpadnih materialov. Dokazali bodo, da kreativnost ne pozna meja in prikazali, na kakšen način lahko odpadni material ponovno uporabijo. Mladi bodo tako s svojo kreativnostjo nagovarjali širšo javnost, ob tem pa tudi sami vzpostavili še odgovornejši odnos do okolja in odpadkov.

Žirija je izmed prispelih maket v obliki izvirnih ptičjih hišic izbrala zmagovalne rešitve upoštevajoč kriterije: izvirnost ideje, kakovost tehnične izvedbe oziroma obstojnost, vizualnost, uporaba različnih odpadnih materialov in primernost za namen uporabe – za zaščito in prehranjevanje ptic. Avtorji hišic, ki so po oceni strokovne žirije prejeli največ točk, bodo nagrajeni z lepimi praktičnimi nagradami. Program ob otvoritvi razstave s podelitvijo nagrad bo potekal v četrtek, 19. januarja, s pričetkom ob 12. uri s spremljevalnim programom v družbi otrok in s predstavitvijo zmagovalnih prispevkov.
Najlepši izdelki bodo razstavljeni v spodnji etaži Emporium v BTC City Ljubljana med 19. januarjem in 19. februarjem 2012.

Družba BTC tako nadaljuje z realizacijo svojih okoljskih prizadevanj s področja varovanja okolja. Kot kazalnik za spremljanje okoljskega napredka družbe so v družbi zasnovali poslovni model Ekoindeks, s katerim merijo konkretne učinke svojih okoljskih in trajnostnih projektov. Za Ekoindeks je družba BTC prejela na Slovenskem forumu inovacij nagrado Javne agencije za podjetnišvo in tuje investicije (JAPTI) za najbolj inovativen poslovni model. Rezultati okoljskih prizadevanj so predstavljeni na okoljskem portalu www.eko-btc.si, v okviru katerega so predstavljene vse okoljske in trajnostne aktivnosti družbe BTC.

Dodatne informacije:

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi