V ponedeljek, 4. junija 2012, je potekala skupščina družbe BTC d.d., na kateri so delničarji obravnavali poslovanje družbe v letu 2011.

Na skupščini je bilo prisotnih 95,2 odstotka vseh delničarjev, ki so soglasno potrdili predlagane sklepe, in sicer:

  1. bilančni dobiček na dan 31.12.2011 v višini 11.930.732,19 EUR so delničarji namenili za dividende v znesku 9,60 EUR bruto na delnico, kar je enaka višina kot v minulem letu. Za dividende bo družba tako skupaj namenila 2.159.270,40 EUR, medtem ko 9.771.461,79 EUR dobička ostaja nerazporejenega;
  2. nadzornemu svetu in Upravi je bila podeljena razrešnica za njuno dobro delo v letu 2011;
  3. za revizorja družbe za leto 2012 je bila imenovana revizorska hiša Ernst&Young d.o.o.;
  4. osnovni kapital družbe se z umikom delnic zmanjša ter znaša 7.511.266,90 EUR in je razdeljen na 225.000 delnic. Družba je znižala osnovni kapital zaradi obveznosti po Zakonu o gospodarskih družbah.

V& letu 2011 je družba BTC ustvarila 53.489.400 EUR prihodkov, kar je za en odstotek več kot v letu 2010. Čisti dobiček poslovnega leta 2011 znaša 5.837.537 EUR. Če iz čistega dobička izvzamemo izredne prihodke in dobiček na enaki osnovi primerjamo z letom 2010, pomeni, da je družba BTC v letu 2011 ustvarila čisti dobiček, ki je bil od primerljivega v letu 2010 višji za 17 odstotkov. Finančna zadolženost družbe se je v letu 2011 znižala za 3.919.687 EUR.

Največji uspeh družbe v letu 2011, ki hkrati predstavlja enega največjih dosežkov v njeni zgodovini, je izgradnja 20-nadstropnega poslovnega nebotičnika Kristalna palača, ki domačim in mednarodnim podjetjem nudi nadstandardne poslovne prostore. Kristalna palača je arhitekturno, tehnološko, okoljsko in sodobno zasnovana stavba, njena okolica je zgled urbanistično in hortikulturno urejenega javno dostopnega prostora. Svoje poslovne prostore v njej imajo tudi IBM Slovenija, Prva pokojninska zavarovalnica, Merck, Unicredit leasing, Adecco, SKB banka, Publicis.

V& letu 2011 je družba BTC pridobila pomembne poslovne partnerje, kot so svetovno priznana blagovna znamka Benetton, pohištveni salon Stilles, Studio moderna itd. Družba je revitalizirala in posodobila nakupovalno središče BTC City v Murski Soboti, kar je privabilo nove trgovce z dodatno ponudbo, s tem pa je BTC City Murska Sobota ohranil vlogo vodilnega nakupovalnega središča v regiji. Prav tako je BTC v letu 2011 pričel tudi s prenovo programskega in nakupovalnega koncepta nakupovalnega središča v Novem mestu.

V& letu 2011 je uspešno posloval tudi Logistični center BTC, saj so prihodki porastli za 13%. Logistična dejavnost se čedalje bolj specializira za storitve posameznih poslovnih partnerjev in od pomembnejših je pridobila tudi Drogo Kolinsko.

Ob tem je BTC v letu 2011 uresničil tudi nekaj pomembnih projektov na področju trajnostnega razvoja. Tako je na strehi Logističnega centra BTC pričela delovati sončna elektrarna z močjo 900 kWp in letno proizvodnjo milijon kWh električne energije, druga sončna elektrarna s 87 kWp moči in 69.552 kWh letne proizvodnje električne energije pa je vgrajena vzdolž južne fasade Kristalne palače. Družba trenutno zaključuje še tretjo sončno elektrarno v enoti Murska Sobota z močjo 550 kWp s predvideno letno proizvodnjo 600.000 kWh električne energije. Na Logističnem centru je bila izvedena celovita prenova razsvetljave, ker je bila dosedanja prevelika porabnica energije in osnesnaževalka okolja; rezultat bo nižja poraba energije ter zmanjšanje emisij CO2 za 270 ton letno, družba pa je za delno financiranje projekta pridobila tudi evropska sredstva. BTC sicer nenehno nadgrajuje svoj sistem ravnanja z okoljem; uspešno je že zaključena presoja v procesu pridobitve sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2011. Z navedenimi projekti se bo zelo izboljšal rezultat ekoindeksa, to je lasten sistem spremljanja energetske učinkovitosti delniške družbe.

Za dosežke na področju trajnostnega razvoja in ekoloških projektov se je družba BTC v letu 2011 uvrstila v ožji izbor za Evropsko nagrado, ki jo podeljuje ena največjih poslovnih bank HSBC, na Slovenskem forumu inovacij 2011 je BTC prejel najvišjo nagrado za inovativen poslovni model, za dosežke na področju trajnostnega razvoja in vpetosti družbe v številne projekte na področju znanosti, kulture, izobraževanja, športa in dobrodelnih akcij pa je družba prejela tudi nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2011. Ob tem je predsednik uprave družbe BTC prejel nagrado Vison Manager za vizionarsko vodenje in ustvarjanje.

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi