Družba BTC in Čebelarska zveza Slovenije sta združili moči v želji po spodbujanju urbanega čebelarstva, ohranjanju kranjske sivke in ozaveščanju ljudi o pomembnosti čebel za okolje. Tako so kranjske čebele, ki so avtohtona čebelja rasa na našem območju, danes dobile novo domovanje na travniku ob Vodnem mestu Atlantis. V štirih nakladnih čebeljih panjih domujejo štiri čebelje družine, ki lahko na vrhuncu svojega razvoja štejejo tudi več kot 50.000 čebel, vsaka družina pa lahko na leto v povprečju proizvede okoli 18 kg medu. Čebele medonosnice bodo divjim opraševalcem pomagale pri njihovem pomembnem delu opraševanja rastlin  v BTC City Ljubljana in njegovi okolici ter s svojo aktivnostjo v naravi skrbele za biotsko pestrost našega okolja.


Projekt »Pomagajmo čebelici v mestu« je nastal v sklopu širše pobude »Ohranimo čebele« in »Misija: Zeleno«, s katerim si družba BTC in Čebelarska zveza Slovenije prizadevata vzpostaviti zdravju in naravi prijazno okolje. Urbano čebelarstvo ni nekaj novega. Na strehah svetovnih prestolnic čebelnjaki niso redkost že več desetletji, v Sloveniji pa je mestno čebelarstvo prisotno šele zadnji čas. Po pomoru številnih čebeljih družin pred nekaj leti je postala skrb za avtohtono raso kranjske čebele še toliko večja.
Pri besedni zvezi »urbano čebelarjenje« ima marsikdo pomisleke; češ da čebelarjenje v mestih ni mogoče, da čebele nimajo zadosti virov hrane, da bodo čebele ogrožale ljudi itd.. Vendar so pomisleki odveč. V mestu je veliko rastlin, ki se nahajajo v mestnih parkih, zelenicah, drevoredih, zasejanih gredicah, kjer lahko čebele najdejo medičino in cvetni prah. Po navadi te rastline tudi niso škropljene proti škodljivcem in kot takšne zagotavljajo čebelam kakovostno hrano. Čebele pa tudi ne letajo po mestu in ogrožajo ljudi, ampak si v bližnji okolici poiščejo kakšen pašni vir in se posvetijo nabiranju medičine, mane ali cvetnega prahu. Pašna čebela redkokdaj piči, to se zgodi le, če jo po nesreči pohodimo ali stisnemo, pik je samo njen obrambni mehanizem.

Poseben del projekta »Pomagajmo čebelici v mestu« pa je namenjen tudi mladim. V upanju za večje zanimanje mlajših za čebelarstvo (po podatkih je povprečna starost čebelarja okoli 50 let) je osnovnošolcem iz Ljubljane in okolice omogočeno sodelovanje na natečaju, ki bo sestavljen iz dveh delov, spomladanskega, ki se začenja aprila, in jesenskega. V spomladanskem bomo osnovne šole povabili k sajenju medovitih rastlin, postavitvi rož na okenske police in ureditvi okolice v čebelicam prijazno okolje. Osnovni šoli, ki bo zmagala, bomo postavili učni čebelnjak.

 

Jože Mermal, predsednik uprave BTC, d. d., je ob svečani otvoritvi čebelnjaka povedal: »V partnerskem projektu s Čebelarsko zvezo Slovenije želimo nadaljevati z našo zavezo, da bomo z različnimi »zelenimi akcijami« skrbeli za naš trajnostni razvoj, ki bo družbeno odgovoren in prijazen do narave. Ogroženost kranjske čebele nas je napeljala na idejo, da bi lahko čebeli pomagali tudi v urbanih okoljih in prav zato smo začeli z novo Misijo: Zeleno  »Pomagajmo čebelici v mestu«, na katero smo zaradi pomembne vloge čebel v naših življenjih še posebej ponosni.«

»Učni čebelnjak v urbanem okolju bo pomembno prispeval k razvoju čebelarstva pri mladih, ki jim takšno znanje zagotovo ne bo odveč. S projektom Ohranimo čebele, ki se je po zaslugi BTC  City Ljubljana  preselil v mesto, želimo spodbuditi zanimanje mladih v mestu za čebele, povečati število krožkov v urbanih osnovnih šolah, spodbuditi prebivalce mesta, da posadijo več medovitih rastlin, osveščati splošno javnost o pomenu čebel in odpreti širši dialog o skrbi za čebelam prijazno okolje« je poudaril Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije.

Franc Petrovčič je čebelar, ki uspešno skrbi za čebele, ki domujejo na strehi Cankarjevega doma. Velikokrat se je srečeval s pomisleki o kakovosti mestnega medu: »Ljudje so govorili vse mogoče, da bo med siv in neokusen … Zato smo med poslali v Bremen na raziskave, kjer se je pokazalo, da med nima težkih kovin, kar bi bila posledica izpušnih plinov, zaradi mestnega okolja pa ne vsebuje fitofarmacevtskih sredstev.«

Projekt so podprli tudi partnerji Merkur in Vrtni center Kalia v BTC City Ljubljana, Telekom in Simobil. V trgovinah Merkur in Kalia bodo kupci ob nakupu medovite rastline prejeli kupon, s katerim bodo na virtualnem zemljevidu, ki se bo vzpostavil na spletni strani www.ohranimo-cebele.si, označili tudi mesto posaditve svoje medovite rastline. S sajenjem medovitih rastlin lahko vsi pomagamo pri lepšem in kakovostnejšem okolju.

Prav tako sta čebelam priskočila na pomoč tudi Simobil in Telekom, ki tukaj nastopata dobrodelno. Vsi obiskovalci lahko z SMS donacijami s ključno besedo CEBELA na 1919 prispevate 1 EUR v sklad za ohranitev kranjske čebele za namen postavitve učnega čebelnjaka in tako omogočite mestnim otrokom pristen odnos z našimi pomembnimi prijateljicami.

Vsi partnerji projekta upajo, da bodo urbani čebelnjaki zaživeli in da bo z njimi raslo tudi ozaveščanje o tem, kako so čebele pomembne za naše bivanje.

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi