Nagrada potrjuje okoljska prizadevanja družbe BTC, ki jih skupaj z rezultati drugih družbeno odgovornih aktivnosti družba BTC predstavlja v pravkar izdanem Trajnostnem poročilu za leto 2015.

Energetske nagrade v treh kategorijah – za energetsko učinkovito podjetje ali ustanovo, za energetsko učinkovit projekt in za promocijski projekt URE/UVE – je Časnik Finance podelil na 18. Dnevih energetikov, ki potekajo v organizaciji Akademije Finance v partnerstvu z Inštitutom Jožef Stefan. Prejemnica nagrade za energetsko učinkovit projekt je družba BTC, ki svoje Vodno mesto Atlantis v BTC Cityju Ljubljana od decembra 2015 ogreva s presežkom toplotne energije iz podjetja Julon iz skupine Aquafil. Projekt prinaša občutne energetske in finančne prihranke obema partnerjema, pozitivni učinki pa se odražajo tudi v občutno manjšem bremenu za okolje.

Janez Povše, direktor Enote za energetski management in tehnične zadeve v družbi BTC, je ob prejemu nagrade poudaril: »Nagrada za energetsko učinkovit projekt je priznanje družbi BTC za dobre trajnostne poteze v okviru okoljske odgovornosti. Potrjuje našo usmeritev v skladu s Strategijo razvoja družbe BTC do 2020, da je poslovna odličnost možna v sinergiji z okoljem in v sodelovanju s partnerji.«

Zakaj projekt družbe BTC predstavlja »energetski presežek«? Toplotna energija v obliki vroče vode, ki jo uporablja Vodno mesto Atlantis, v podjetju Julon nastaja v proizvodnem procesu ECONYL®. To energijo podjetje Julon delno ponovno uporabi v proizvodnih procesih, preostanek pa ni več neizkoriščen presežek energije, temveč glavni vir toplotne energije za Vodno mesto Atlantis. S sodelovanjem družbe BTC in skupine Aquafil se je zmanjšala proizvodnja toplotne energije v Ljubljani. Konkretno, ta projekt zmanjšuje emisije ogljikovega dioksida za več kot dva tisoč ton na leto, kar je toliko, kolikor jih povzroči 1.100 avtomobilov, ki vsako leto prevozijo po 12.700 kilometrov. To posledično pomeni bolj čist zrak v prestolnici in s tem višji življenjski standard Ljubljančanov.

Poleg zmanjšanih izpustov ogljikovega dioksida  družba BTC v Trajnostnem poročilu za leto 2015 predstavlja druge pomembne dosežke, denimo prihranek 2.269.876 KWh energije zaradi učinkovite rabe in proizvodnjo 1.785.812 kWh zelene energije iz obnovljivih virov. Še več, v minulem koledarskem letu je zbrala kar 5.200 ton različnih odpadkov in že na samem izvoru ločila 76 odstotkov sekundarnih surovin. Korak naprej je družba naredila tudi na področju vseh vrst varnosti, ljudi pa se je najbolj dotaknila s podporo več kot 300 organizacij, posameznikov, dogodkov in drugih aktivnosti ter projektov z različnih področij delovanja.

Miha Mermal, direktor poslovne enote Misija Zeleno v družbi BTC, je ob izidu Trajnostnega poročila družbe BTC pojasnil skladnost delovanja družbe z globalnimi smernicami trajnostnega gospodarskega razvoja: »V družbi BTC vse okoljske in družbeno odgovorne aktivnosti združujemo v poslovnem stebru Misija: Zeleno. Izvedeni projekti, za katere smo v zadnjih 15 letih namenili kar 48,9 milijona EUR, prinašajo pozitivne učinke, ki se kažejo v uspešni in dinamični rasti družbe ter inovativnih pristopih. Samo v letu 2015 smo izvedli 113 trajnostnih projektov

Poslovni steber Misija: Zeleno zajema štiri področja delovanja: okoljevarstvo, zeleno energijo, energetsko učinkovitost in družbeno odgovornost. Trajnostna prizadevanja družba BTC izvaja v partnerstvu s številnimi drugimi deležniki in na ta način dodatno plemeniti pozitivne učinke v korist družbe in okolja. Vsak izvedeni projekt uresničuje Strategijo razvoja družbe BTC do leta 2020, pri čemer je trajnostni razvoj v središču z iskanjem priložnosti za zeleno ekonomijo in spodbujanje inovativnosti.

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi