Skladno s konceptom »živega laboratorija« je inovativno mesto BTC City Ljubljana namreč edinstven prostor za testiranje digitalnih, inovativnih in trajnostnih rešitev s področja pametnega upravljanja mest, vključno z naprednimi rešitvami souporabe vozil. Skladno s konceptom »živega laboratorija« je inovativno mesto BTC City Ljubljana edinstven prostor za testiranje digitalnih, inovativnih in trajnostnih rešitev s področja pametnega upravljanja mest, vključno z naprednimi rešitvami souporabe vozil.

Družba BTC je z investicijami v okoljske in družbeno odgovorne projekte pomemben partner podjetja Avant Car na področju promocije trajnostne mobilnosti. Prav uvajanje koncepta »živega laboratorija« v BTC Cityju Ljubljana izpolnjuje vizijo energijsko varčnega in prometno urejenega visokotehnološkega mesta v malem. Družba BTC in podjetje Avant car bosta tako v okviru strateškega partnerstva nadaljevala z razvojem rešitev na področju trajnostne mobilnosti, ki bodo osnova za oblikovanje rešitev pametnih mest, ki so zanimive tudi za globalne trge.

Družba Avant car v okviru sistema Avant2Go predstavlja dodatne novosti. S tem uspešno sledi zastavljenim načrtom in viziji sodobne, trajnostno naravnane in uporabnikom dostopne mobilnosti:

  • Otvoritev novih lokacij: do konca novembra bodo 14 obstoječih lokacij dopolnile še tri nove, do izteka 2016 pa bo sistem Avant2Go vključeval predvidoma še med 5 do 10 dodatnih lokacij za prevzem in vračilo vozil na območju Ljubljane.
  • Vključitev dodatnih električnih vozil z daljšim dosegom: decembra bo vozni park  obsegal 50 vozil. Uporabniki bodo lahko preizkusili novo vozilo BMW i3, ki v idealnih okoliščinah z enim polnjenjem premaga do 300 kilometrov, januarja pa bo na voljo še Renault Zoe z dosegom do 400 kilometrov.
  • Nova funkcionalnost aplikacije Avant2Go: Ker se nekatera postajališča nahajajo za zapornico, so razvijalci v aplikacijo, ki omogoča souporabo vozil v sistemu, vključili možnost dviga zapornice s preprostim pritiskom na gumb.
  • Širitev Avant2Go sistema v druga slovenska mesta: uspešna predstavitev sistema souporabe vozil v prestolnici pomeni potencial za njegovo širitev v druge kraje po Sloveniji, o čemer bo več znanega decembra letos.
  • Praznični Avant2Go: praznični december novim uporabnikom omogoča, da k storitvi pristopijo po posebni ceni 29 EUR, ki vključuje registracijo in izobraževanje.
  • Posebni pogoji kratkoročnih najemov (rent-a-car): Avant2Go uporabniki lahko po posebnih pogojih vozila najamejo tudi za daljši čas. Več zadovoljnih uporabnikov sistema je namreč svoje lastniško vozilo že prodalo, saj s kombinacijo Avant2Go souporabe vozil in kratkoročnimi najemi vozil Avant carja uspešno pokrijejo svoje potrebe po mobilnosti.
  • Vključevanje novih skupin uporabnikov: decembra bo omogočen način plačevanja z Moneto, s čimer bo storitev souporabe vozil poleg postavitve novih postajališč ob študentskih domovih in fakultetah dostopnejša tudi mladim.

Souporaba električnih avtomobilov znižuje raven škodljivih izpustov ter zmanjšuje gostoto prometa. Dodatna spodbuda za uporabo sistema za souporabo vozil je privlačna ponudba: najnižja cena souporabe v primeru prevzema in vračila v BTC Cityju Ljubljana namreč znaša zgolj od 0,9 do 1,5 evra, odvisno od izbranega avtomobila.

Sistem souporabe vozil Avant2Go, ki je sicer v Ljubljani zaživel julija letos, je odraz enega največjih svetovnih trendov – ekonomije delitve. Partnersko sodelovanje družbe BTC in podjetja Avant car že od oktobra letos uporabnikom sistema za souporabo vozil prinaša cenovno ugodnejšo mobilnost v ljubljanskem BTC Cityju. Obiskovalci lahko prevzemajo in vračajo električna vozila na štirih lokacijah: pred dvorano 18 pri trgovini Vita Care ter na Trgu mladih, na južnem delu Tržnice BTC City in na parkirišču južno od Kristalne palače. Ker vozni park obsega le 100-odstotno električna vozila Smart ED, Renault Zoe in BMW i3, partnersko sodelovanje udejanja zavezanost družbe BTC za spodbujanje trajnostne mobilnosti na eni strani in dokazuje, da je BTC City Ljubljana »živi laboratorij« za preizkušanje inovativnih in trajnostnih rešitev na drugi.

Dodatne informacije

Julij Božič, izvršni direktor za inovacije in digitalizacijo poslovanja