Članek z naslovom ABC Accelerator Is Connecting the World – the First
Virtual Acceleration Program with a Business Model That Is
Self-Sustainable, ki je izšel v posebni prilogi Slovenija vas vabi! v
časniku Wall Street Journal, je bralcem predstavil uspešno zgodbo ABC
pospeševalnika, katerega soustanoviteljica je družba BTC. Vse od
povezovanja sveta od ljubljanskega BTC Cityja, preko Evrope, do odprtja
prvega evropskega pospeševalnika v Silicijevi dolini ter ustvarjanja
virtualnega pospeševalnika in uvajanja samozadostnega poslovnega modela.

Tujejezično
revijo Slovenija vas vabi! izdajata Časnik Finance v sodelovanju z
Izvozniki.si. Revija izhaja kot priloga tujih poslovnih medijev v
Nemčiji, Italiji, Avstriji, Franciji, Rusiji, na Poljskem, Nizozemskem,
Švedskem, v Turčiji in sedaj prvič tudi v Združenih državah Amerike.

Prva
ameriška številka revije Slovenija vas vabi! je pod angleškim naslovom
Slovenia invites you! izšla 29. novembra 2016 kot priloga poslovnega
dnevnika Wall Street Journal. Vodilni ameriški dnevnik v ZDA izhaja v
nakladi več kot milijon izvodov, revija Slovenija vas vabi! pa je bila
kot posebna priloga prvič priložena 30.000 izvodom časopisa, ki so v
prodaji v samem osrčju New Yorka – na Manhattnu. Poleg predstavitve
Slovenije in njenih turističnih destinacij ter inovativnih produktov, je
bralcem v reviji predstavljeno tudi gospodarsko sodelovanje med
Slovenijo in ZDA.

Prispevek o ABC pospeševalniku zaseda mesto v
osrednjem delu revije. Avtorica je v njem spregovorila o zahtevnih
globalnih trendih, ki lahko mlada podjetja hitro strejo, če se nanje ne
odzovejo pravočasno ter o rešitvah, ki jih ponuja ABC pospeševalnik. ABC
pospeševalnik v BTC Cityju Ljubljana nudi startupom edinstveno testno
okolje za preizkušanje svojih produktov, s podružnicama v Münchnu in
Silicijevi dolini pa ustvarja most med Evropo in ZDA ter jim tako
omogoča prodor na tuje trge in dostop do tujih investitorjev, poleg tega
pa odpira vrata tudi startupom s celega sveta in jim skozi ABC
pospeševalnike omogoča medsebojno povezovanje in dostop do informacij
ter različnih trgov. Posebnost ABC pospeševalnika so še osebni pristop s
programi, prilagojenimi potrebam startupov, poleg tega pa ABC ustvarja
tudi prvi virtualni pospeševalnik, ki startupom omogoča globalno
povezovanje z mentorji, investitorji in celo izobraževanji na virtualni
ravni.

Dobre zgodbe nikoli ne ostanejo neopažene. Dokaz za to je
tudi zgodba ABC pospeševalnika, ki startupom odpira edinstvene
priložnosti za vstop na globalni trg in postavlja Slovenijo na
mednarodni poslovni zemljevid.

>>Ogled publikacije