Danes je v SiTi Teatru BTC potekala zaključna prireditev pod okriljem projekta Misija: Zeleni koraki. Organizator projekta, program za trajnostni razvoj Ekošola, je s partnersko podporo družbe BTC okrepil zavest mladih o trajnostni mobilnosti. Na dogodku so bili razglašeni in nagrajeni najboljši vrtci, osnovne in srednje šole ter fakulteta. Kreativni izdelki mladih ustvarjalcev so do začetka julija v Dvorani A na ogled vsem obiskovalcem BTC Cityja Ljubljana.

Projekt Misija: Zeleni koraki, ki je bil letos organiziran drugič, je z natečajem spodbujal ustvarjalnost mladih na temo trajnostnega razvoja, še posebej zelene mobilnosti. Mladi so pri ustvarjanju likovnih del, skozi pogovor spodbujali trajnostne načine prevoza. Kljub sodobnemu načinu življenja so aktivno poskrbeli za prijaznejše načine prevoza, ter aktivno razmišljali o svoji vlogi pri ohranjanju čistega okolja. V projektu je sodelovalo 2.050 mladostnikov iz 120 ustanov iz vse Slovenije.

Projekt je mlade angažiral z aktivnostmi v okviru likovnega natečaja, tehnično-grafičnega ustvarjanja in raziskovalnega dela. V posamezni kategoriji so bili najbolj ustvarjalni in inovativni:

V kategoriji Vrtci:

 • 1. mesto: Vrtec Agata
 • 2. mesto: Javni zavod vrtec Zreče
 • 3. mesto: Vrtec Navihančki pri OŠ Središče ob Dravi

V prvi triadi osnovnih šol so najboljše izdelke pripravili:

 • 1. mesto: OŠ Dob, Podružnična šola Krtina
 • 2. mesto: OŠ Oskarja Kovačiča
 • 3. mesto: OŠ Toma Brejca Kamnik

V drugi triadi osnovnih šol so najboljše izdelke pripravili:

 • 1. mesto: OŠ Sava Kladnika, Podružnična šola Loka
 • 2. mesto: OŠ Leskovec pri Krškem
 • 3. mesto: OŠ Trebnje, PŠ Dolenja nemška vas

V tretji triadi so zmagovalne šole:

 • 1.mesto: OŠ Luisa Adamiča Grosuplje
 • 2. mesto: OŠ Toneta Čufarja Maribor
 • 3. mesto: OŠ Gornji Petrovci

V posebni kategoriji so zmagovalci:

 • 3. mesto: CUDV Dobrna
 • 2. mesto: OŠ Glazija
 • 1. mesto: CUDV Radovljica

Organizatorji so nagrade in priznanja zmagovalcem podelili na zaključni prireditvi v SiTi Teatru BTC. To je pospremila predstavitev najboljših ustvarjalnih del, ki so vsem obiskovalcem BTC Cityja Ljubljana v Dvorani A na ogled do 5. julija 2018.

Mag. Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola, je izpostavil, »Med mladimi v slovenskih ekošolah postopoma povečujemo zavedanje in znanje o različnih vidikih trajnostne mobilnosti, jih povezujemo z različnimi življenjskimi navadami ter spodbujamo k spremembi vedenjskih navad, ki bodo izboljšale njihovo lastno, s tem pa tudi splošno trajnostno mobilnost. Tudi z majhnimi koraki in s posameznimi ukrepi, kot je na primer izbira prevoznega sredstva v vsakdanjem življenju, lahko vplivamo na naše okolje, zdravje in kakovost življenja.«

»Skrb za družbo in okolje je neločljivo povezano z delovanjem in razvojem družbe BTC. Tako smo z veseljem pristopili k projektu Misija: Zeleni koraki, s katerim smo v sodelovalnem duhu spodbujali kreativnost mladih na za okolje perečem področju, kot je mobilnost. Promet je eden največjih onesnaževalcev in zato je premik v smeri trajnostnih načinov mobilnosti nujen tako v mišljenju kot ravnanju. Skupaj lahko spodbujamo in spremenimo naše navade in tako doprinesemo k čistejšemu okolju,« je ob zaključku programa poudaril Miha Mermal, direktor poslovne enote Misija: Zeleno v družbi BTC.

Družba BTC sodelovanje v projektu izvaja pod okriljem poslovnega stebra Misija: Zeleno, kjer združuje družbeno odgovorne projekta in dejavnosti za trajnostni razvoj. Z množico aktivnosti družba BTC v sodelovanju s partnerji ustvarja priložnosti v korist sedanje in prihodnjih generacij.

Program Ekošola je največja mednarodna mreža otrok, mladih, vzgojiteljev ter učiteljev na svetu, ki okoljsko vzgojo in načela trajnostnega razvoja vključujejo v vsakodnevno delo in učenje. Program Ekošola je v svetovnem merilu vodilni in najbolj razširjeni program vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj na svetu, saj vključuje preko 15 milijonov otrok, milijon vzgojiteljev in učiteljev, več kot 48.000 ustanov v 65 državah po vsem svetu. V Sloveniji v programu Ekošola sodeluje več kot 100.000 otrok, učencev, dijakov in študentov ter 8.500 vzgojiteljev ali učiteljev (ekokoordinatorjev), mentorjev in projektnih vodij.

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Misija: Zeleni koraki

Foto :