Minister za javno upravo in podpredsednik prejšnje Vlade RS g. Boris Koprivnikar in družba BTC sta v obojestransko zadovoljstvo sprejela odločitev, da bo g. Boris Koprivnikar svojo poslovno pot nadaljeval v funkciji izvršnega direktorja za poslovno transformacijo v družbi BTC.

BTC je družba, ki ogromno vlaga v razvoj novih tehnologij in načrtno izvaja inovativne projekte z namenom, da najsodobnejše tehnologije oziroma potenciale digitalizacije uporabi za prijazne in enostavne rešitve svojih obiskovalcev in poslovnih partnerjev. V ta namen na svojem izjemnem in unikatnem evropskem testnem polju BTC City razvija živi laboratorij (living lab) in druge platforme ter preko njih povezuje ekosisteme, kot npr. pospeševalnik, ki mladim naprednim podjetjem in korporacijam omogoča dostop do mednarodnega poslovnega okolja ter hkrati na svojem območju preizkušanje najnovejših poslovnih procesov in tehnologij, kot je npr. v fazi razvoja projekt BTC City potencialno testno polje samovozečih vozil ter projekt pametnega električnega omrežja preko hranilnikov energije. Ena od platform, ki nastajajo z namenom povezovanja fizičnega in digitalnega sveta na področju e-trgovine je tudi Eligma, družba BTC pa je bila tudi soustanoviteljica Evropskega Blockchain Huba , ki bo imel sedež v BTCju, katerega namen je med drugim tudi testiranje blockchain tehnologij v družbi in partnerjih, ki delujejo na območju BTC. Družba je bila pred nedavnim tudi prejemnica nagrade Digitalna preobrazba leta ter številnih drugih, kot npr. nagrada za inovativni poslovni model Ekoindex, evropska nagrada družbeno odgovornih praks.., kar vse potrjuje prizadevanje za transformacijo družbe v iskanje novih pametnih poslovnih in razvojnih rešitev tudi v kontekstu trajnostnega razvoja in sobivanja ljudi.

Družba BTC svojo poslovno rast in preobrazbo išče v priložnostih novih tehnologij, pri čemer pa se zaveda, da je potrebno iskati sinergije in prepletati različne rešitve in poslovna področja ter posamezne projekte v vrhunsko izkušnjo obiskovalcev, podporo poslovnim partnerjem in razvijalcem novih tehnologij in poslovnih modelov in zato išče strokovnjake sposobne, da s širšim razumevanjem in vpogledom v zapletene procese, le te koordinirajo in jih v korist vseh, ob zavedanju pomena širše družbene odgovornosti, povežejo na razumljiv, enostaven in dostopen način. Izvršni direktor za poslovno transformacijo bo aktivno prispeval tudi k sooblikovanju nadaljnjih razvojnih prioritet vseh poslovnih stebrov, ki jih družba gradi za dvig kvalitete življenja vseh deležnikov.

Ob tem je Boris Koprivnikar povedal: »Že v času, ko mi je bilo zaupano vodenje Ministrstva za javno upravo in usklajevanje razvoja digitalnih tehnologij, sem se srečal tudi z družbo BTC, ki je skupaj s številnimi drugimi slovenskimi podjetji aktivno prispevala k uresničevanju koncepta Slovenija, zelena referenčna država v digitalni Evropi. Družba BTC ima drzne razvojne načrte, ki temeljijo na stabilnem poslovanju z zelo raznolikimi dejavnostmi ter na sodobnih tehnologijah, v katerih BTC s povezanimi družbami vidi priložnost za boljše poslovne storitve in boljšo izkušnjo za kupce in uporabnike drugih storitev. Vesel sem, da bom lahko del te enkratne razvojne zgodbe, ki s pametnim digitalnim mestom v mestu postaja integrator organizacij, storitev in tehnologij. V duhu povezovanja bom s svojim delom poskušal aktivno sooblikovati in uresničevati uspešno zgodbo BTC-ja, s tem pa tudi prispevati k uspehu širšega slovenskega poslovnega ekosistema, ki je že danes s svojim konceptom ‘living lab-a’ vse bolj prepoznaven tudi mednarodno kot poligon za razvoj sodobnih storitev, poslovnih modelov in mobilnosti prihodnosti.«

 

Dodatne informacije

BTC d.d., Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Boris Koprivnikar prihaja v družbo BTC, kot izvršni direktor za poslovno transformacijo

Foto : Arhiv BTC