Spoštovani,

s tem sporočilom želi družba BTC, ne glede na to, da je frekvence že vrnila, pojasniti status pri Evropskih razvojnih projektih v povezavi s pridobivanjem 5G frekvenc, in sicer:

Iz vloge AKOSu, ki jo je BTC oddal 11. 5. 2018, izhaja, da je v njej BTC navedel, da je bila družba na projektu InnoHPC Interreg takrat aktivna, ni pa BTC navedel, da bi bil član konzorcija. Ta omemba Interrega v vlogi BTCja je bila podana z razlogom, ker je bil v času prijave za frekvence to projekt, ki je že potekal, kljub temu, da je bila možnost za prijavo kot člana oziroma partnerja konzorcija v tem projektu že zaprta. V zvezi s tem je tudi AKOS nedavno v svojih pojasnilih medijem navedel, da lahko agencija izda odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, ker iz zakona sledi, da je pomembna uporaba frekvenc za testiranje v okviru projekta, ne pa v kateri vlogi je prosilec. V projektu smo bili aktivni z namenom, ker smo želeli spoznati nove domače in tuje partnerje iz industrije in akademskega sveta, predvsem pa zaradi izmenjave izkušenj in znanj z različnih strokovnih področij povezanih avtonomnih vozil. BTC je s tem namenom napotil strokovnjake na dve delavnici, kjer so nastopali kot predavatelji, predvsem pa kot promotorji digitalno transformiranega območja BTC City za testiranje povezanih avtonomnih vozil in s tem povezanimi industrijami. Objava aktivnosti je na uradni strani projekta:
http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/2166.

Večina ostalih navedenih projektov v vlogi AKOSu za pridobitev frekvenc (ICT-19-2019, DT-ART-01-2018, MG-4-5-2019, DR-ART-04-2019, LC-GV-03-2019, LC-SC3-EE-13-2018-2019-2020, LC-SC3-EE-17-2019, LC-SC3-ES-1-2019) ima kasnejši rok prijave, najprej novembra 2018 in kasneje.

Trenutno se BTC pripravlja na EU razpis ICT-19-2019, na katerega se bo prijavil do 14. novembra 2018. Tema projekta je testiranje 5G za različne industrije, pričakuje se nekaj deset članov konzorcija iz več kot desetih različnih držav, med drugim tudi več javnih institucij in zasebnih družb iz Slovenije. V zvezi s tem projektom pripravljamo študije primera za uporabo na projektu, kot npr. na področjih komunikacij za zaščito in pomoč pri nesrečah, pametne logistike itd. Več o projektu:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-19-2019.html

Ponovno poudarjamo, da je tako v vlogi BTCja kot v odločbi AKOSa navedeno, da se frekvence podeljujejo za planirane Evropske projekte, ki se bodo, kot smo že navedli, izvajali večinoma po letu 2018.

 

Dodatne informacije

BTC d.d., Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi