Japonska razvojna pobuda Society 5.0/Družba 5.0, katere cilji so ustvariti sobivanje med virtualnim in realnim svetom, uravnotežiti gospodarski razvoj in nasloviti izzive družbe ter ustvariti boljšo, super pametno in udobnejšo družbo z ljudmi v ospredju, je bila v začetku leta 2019 predstavljena na 5. Forumu: Družba 5.0, ki se je odvijal v Kristalni palači, v BTC Cityju Ljubljana. Od pobude do prvih korakov implementacije pa je ob podpori družbe ELES, Slovensko-japonskega Poslovnega Sveta (SJPS) in družbe BTC minilo le nekaj mesecev, kar je prepoznala tudi japonska vlada.

Prihodnosti človeštva si ne moremo predstavljati brez hitrega razvoja znanosti in tehnologij, zatorej je toliko bolj pomembno aktivno vključevanje in sodelovanje pri japonski razvojni pobudi Society 5.0, saj prav ta spodbuja razvoj znanosti in tehnologije v korist in za ljudi.

Pri sodelovanju v pobudi Society 5.0 je bil velik vir navdiha dr. Yoshiaki Ichikawa, gostujoči profesor na japonskih univerzah v Tami in Tokiu, strokovnjak za napredne tehnologije in standardizacijo ter višji glavni inženir pri družbi Hitachi, ki je v svojem govoru na 5. Forumu dejal: »Menim, da je v Sloveniji BTC City odlično okolje, lahko bi mu rekli pilotni testni poligon za preizkušanje vsega novega, zato pričakujem, da bo imel BTC pri implementaciji Družbe 5.0 vodilno vlogo.« S sodelovanjem v japonski razvojni pobudi se tako ne gradi le gospodarski razvojni most med Slovenijo in Japonsko, temveč se vzpostavljajo temelji za graditev pametne prihodnosti, v kateri bo tehnologija ljudem bogatila in poenostavljala življenje ter skrbela za njihovo kakovost in trajnostno naravnanost.

Predanost Družbe BTC tehnološkemu razvoju in njegovi preobrazbi se odraža zlasti pri uvajanju novih tehnologij v lastne poslovne procese, upravljanju edinstvenega ekosistema BTC City Living Lab in inovativnega okolja, katerega stičišče je postal novoustanovljeni BTC Inovacijski center. Z razvejano fizično in digitalno infrastrukturo, razvojno naravnano miselnostjo in jasno strategijo tako družba BTC svojim partnerjem omogoča realno ter stvarno raziskovalno in razvojno okolje za preizkušanje naprednih tehnologij s področja logistike, pametnih omrežij, trgovine, robotike in mobilnosti ter najpomembnejše, omogoča jim interakcijo in sobivanje z ljudmi.

Posredno in neposredno družba BTC skupaj s svojimi poslovnimi partnerji sodeluje s številnimi japonskimi podjetji, ki v duhu razvojne pobude Society 5.0/Družba 5.0 stremijo k razvoju novih in v ljudi usmerjenih tehnologij. S podjetjem Hitachi in družbo ELES družba BTC sodeluje pri projektu pametnih omrežij NEDO. Prav tako preko partnerske družbe AV Living Lab skupaj s podjetjem Toyota vzpostavlja nov koncept, t. i. »car-sharing«. Med drugimi preko strateškega partnerstva s podjetjem RoboticsX, ki med svoje največje poslovne partnerje s ponosom umešča japonsko podjetje Yaskawa, pa družba BTC približuje koncept robotike in razvoja robotizacije končnim uporabnikom, poslovnim partnerjem in širšemu družbenemu okolju. Podjetje RoboticsX ima prav na območju BTC Cityja t. i. »show-room« in raziskovalno–razvojni center, v katerem bodo razvijali pametne robote in rešitve za napredno industrijsko avtomatizacijo, kar nadalje uvršča družbo BTC med najbolj napredne na širšem območju.

V družbi BTC pa poleg povezovanja omenjenih strateških projektov pod okriljem poslovne enote za Inovacije in digitalizacijo poslovanja in enote Misija: Zeleno razvijajo tudi lastne družbeno odgovorne digitalne projekte, ki v svojem bistvu združujejo prav to, kar nagovarja japonska razvojna pobuda Society 5.0/Družba 5.0.

Projekti, kot so BTC Simbioza Lab (vključevanje seniorjev in starostnikov v digitalno družbo), BTC Campus (vključevanje mladih brezposelnih v podjetniški ekosistem), BTC City Market (povezovanje virtualnega in realnega sveta na področju širše potrošnje) ter BTC Inovacijski center, ki pod eno streho združuje napredna tehnološka podjetja, katerih cilj je razvoj in implementacija v in za človeka usmerjenega tehnološkega razvoja, proizvodov in storitev, predstavljajo načine integracije koncepta Society 5.0/Družba 5.0 v širše lokalno in mednarodno družbeno okolje.

V mesecu avgustu 2019 je Slovenijo na povabilo zunanjega ministra Republike Slovenije dr. Mira Cerarja obiskal japonski zunanji minister Taro Kono, ki je poleg izmenjave mnenj o pomembnih bilateralnih, globalnih in varnostnih vprašanjih ter o prihodnosti Evropske Unije spregovoril tudi o konceptu Society 5.0/Družba 5.0 in napredku razvoja te izjemno kompleksne ideje. Poudarja, da se »obe državi, Japonska in Slovenija, soočata z vprašanji, ki so skupna razvitim družbam« in pri tem dodaja, da »Japonska zagovarja koncept Society 5.0/Družba 5.0, ki stremi k dejavni uporabi umetne inteligence in interneta stvari pri preseganju družbenih izzivov, kot sta nižja rodnost in staranje prebivalstva, ter pri zagotavljanju gospodarskega razvoja.«

V slovenskem prostoru sta veliki podpornici koncepta Society 5.0/Družba 5.0 družba ELES in družba BTC, ki si skupaj s SJPS ter drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami in podjetji prizadevata za razvoj pametne, v dobro človeka usmerjene tehnologije in znanosti. Ta prizadevanja so bila opažena tudi s strani japonske vlade, kar je dokaz, da se z vizijo in trdim delom, predvsem pa trajnostno naravnano in v prihodnost usmerjeno miselnostjo da premikati meje vidnega in nevidnega.

»Japonska zelo ceni dejstvo, da številni deležniki v Sloveniji, še zlasti Vlada, Univerza v Ljubljani in družba BTC, soglašajo z našimi pogledi na Družbo 5.0,« je ob svojem obisku izpostavil Taro Kono, japonski zunanji minister in vodja japonske diplomacije.

 

Dodatne informacije

Maja Oven, direktorica Sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Sodelovanje družbe BTC pri japonski razvojni pobudi Society 5.0/Družba 5.0

Foto : Studio Bomba