Na skupščini družbe BTC d.d., ki je bila 20. 5. 2022 in so se je udeležili delničarji družbe, katerih kapital znaša več kot 95 odstotkov, je bilo predstavljeno poslovanje družbe v letu 2021. Na skupščini so bili sprejeti vsi predlagani sklepi s 100 odstotno večino. Bilančni dobiček družbe leta 2021, v višini 11.752.387,96 evrov, se bo uporabil za: dividende delničarjem v višini 13,00 evrov bruto na delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.892.292,00 evrov, bilančni dobiček v višini 8.860.095,96 evrov pa ostane nerazporejen. Skupščina je izglasovala tudi revizorja Ernst&Young za prihodnja tri leta in pooblastila Upravni odbor družbe za nakup lastnih delnic. Skupščina je podelila tudi razrešnico Upravnemu odboru družbe.

Družba BTC d.d. je kljub epidemiji v letu 2021 poslovala nad pričakovanji in je ustvarila 72,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 8,9 odstotkov več kot v letu 2020. Čisti poslovni izid je znašal 6,5 milijona evrov in je bil višji za 10,7 odstotkov v primerjavi z letom 2020. Realizirala je 5,1 milijona evrov naložb, s čimer je pridobila nove temelje za rast, za nadgradnjo poslovne uspešnosti in konkurenčnosti ter za zagotavljanje drugih trajnostnih projektov. Poslovala je stabilno in korektno do poslovnih partnerjev, delničarjev in zaposlenih, kakor tudi do širšega družbenega okolja. Dobri rezultati so bili posledica krepitve strateških partnerstev, uspešno uresničenih ključnih strateških projektov, dobre in stabilne finančne politike ter uspešnega dela zaposlenih. Družba je ohranila trdno finančno strukturo, denarni tok pa je omogočal dobro likvidnost. Družba BTC d.d. je izvajala stabilno finančno politiko, ki je zajemala celoten spekter aktivnosti, od skrbi za plačilo terjatev do dogovorov z bankami glede ugodnejših finančnih pogojev in delnega poplačila dolgoročnih kreditov. V letu 2021 je že tretje leto zapored prejela certifikat Platinasta boniteta odličnosti, kar je dokaz nadpovprečne finančne zanesljivosti družbe v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Družba BTC d.d. je v letu 2021 v času epidemije s številnimi ukrepi zagotavljala varno in stabilno okolje za zaposlene, poslovne partnerje in obiskovalce ter nemoteno in kakovostno opravljala poslovne procese na področju upravljanja nepremičnin in logističnih storitev ter izpolnjevala zaveze do svojih poslovnih partnerjev. BTC Cityji so uspešno uresničevali številne smele projekte, s katerimi so okrepili hibridni in digitalni koncept Cityjev. Sklenjeno je bilo strateško partnerstvo z družbo IKEA, s katero družba BTC d.d. že sodeluje na različnih področjih (facility management, trajnostni razvoj). Dolgoletni partner Big Bang pa se je s celovito prenovo pozicioniral kot moderna nakupovalna destinacija. Utrditev dolgoletnih in uspešnih strateških partnerstev je prinesla nova desetletna pogodba z Unicredit banko, ki je prenovila in s kombinacijo inovativnih in digitalnih posodobitev nadgradila svojo poslovalnico v BTC Cityju Ljubljana. Z odprtjem zabaviščnega centra WOOP! Arena in sklenjenim partnerstvom z globalnima družbama Huawei in tretton37 v družbi širijo portfelj dejavnosti in zagotavljajo dodatno stabilnost v poslovanju. Vodno mesto Atlantis, vrsto let prejemnik nagrade Naj wellness, je v času zaprtja zaradi epidemije izvedlo obsežno prenovo in posodobitev, v smeri razvoja wellnessa v sodoben, holistični center za razvajanje in sprostitev na višjem nivoju. Strateški partner Spar Slovenija je v BTC Cityju Murska Sobota na podlagi obsežnih vlaganj celovito prenovil trgovino Interspar, ki sedaj obiskovalcem nudi moderno in prijetno nakupovalno izkušnjo.

Logistični center BTC je v letu 2021 naredil velik napredek v smeri nadgradnje informacijskega sistema in vpeljave avtonomnega vozila za komisioniranje. Dodaten preboj logistike predstavlja razvoj kompetenčno-razvojnega centra, ki Logistični center BTC pozicionira kot središče znanja in prinaša dodano vrednost tako družbi BTC d.d. kot tudi poslovnim partnerjem. Logistika je v letu 2021 širila poslovanje z novimi poslovnimi partnerji in novimi storitvami za obstoječe partnerje.

Poslovna enota BTC PROP je utrdila pozicijo enega največjih upravljavcev poslovnih in prodajnih nepremičnin v regiji in nadgradila znanje tako na operativno-tehničnem, kot tudi administrativno-obračunskem področju ter na področju finančnega poročanja. V zadnjem letu je vstopila tudi na področje upravljanja večlastniških objektov.

Tudi v letu 2021 so bili v družbi BTC d.d. zvesti strategiji vlaganja v mlada, inovativna podjetja. V sodelovanju s partnerjema Eligma in Lab4Pay je nastala sodobna digitalna plačilna platforma Elly POS. Družba je zelo uspešno monetizirala svojo naložbo v startup OriginTrail, kjer je več kot podeseterila ICO donos. V drugi polovici leta 2021 je v sodelovanju z MRGT, SPIRIT Slovenija in DIH Slovenija zaživel uspešen in odmeven projekt Digitalno središče Slovenije, ki je kot stičišče inovativnosti in digitalizacije gostilo številne domače in tuje gospodarske in vladne organizacije.

Družba BTC d.d. je v letu 2021 uspešno izpolnjevala svoje poslanstvo v duhu trajnostnega razvoja in uresničevala številne okoljske in družbeno odgovorne projekte z različnih področij, športa, kulture, znanosti, s čimer gradi temelje za dobro okolja in širše družbene skupnosti. Uspešno je organizirala pomembne mednarodne projekte, med katerimi sta izstopala tradicionalni Maraton Franja BTC City, ki je doživel jubilejno 40. izvedbo, in FIS svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ob Savinji, ki se mu je konec leta pridružila še silvestrska turneja ženskih smučarskih skokov. Družba BTC d.d. je nadaljevala s projekti v smeri povečevanja zelenih površin z zasaditvijo cca. 40 novih medovitih dreves, ozelenitvijo nadstrešnic LPP postaj in ozelenitvijo dveh stranic fasade garažne hiše. Družba je kot partnerica sodelovala v štirih evropskih projektih Horizon 2020, in sicer Phoenix (varnost v energetskem omrežju), Matrycs (big data), Creators (energetske skupnosti) in Appraise (varnost). Uspešno se je končala druga faza projekta pametnih omrežij NEDO s ciljem zagotoviti zanesljivost oskrbe z električno energijo za večji del Ljubljane.

Za leto 2022 družba BTC d.d. načrtuje 79,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje ob načrtovanih naložbah v vrednosti 10,4 milijona evrov. Skladno z ambiciozno strategijo razvoja družbe do leta 2025 z naslovom: »Kakovost življenja kot navdih večdimenzionalnega razvoja družbe BTC«, bo družba uresničevala ključne strateške usmeritve povečevanja obiska fizično-virtualnega BTC Cityja in zagotavljala prvovrstno večkanalno nakupovalno izkušnjo za obiskovalce. Razvijala bo inovativne in digitalne informacijske rešitve in storitve na področju logistike. S poslovno enoto BTC PROP bo okrepila položaj na trgu upravljanja nepremičnin in premoženja. Še naprej bo krepila strateška partnerstva in razvijala inovacijski ekosistem z vlaganji v perspektivna mlada podjetja in startupe. S številnimi trajnostnimi projekti na področju ozelenjevanja fasad, streh in otokov, energetskimi projekti v smeri energetske neodvisnosti ter razvojem trajnostne mobilnosti bo aktivno prispevala k ciljem podnebne nevtralnosti. Družba BTC d.d. še naprej raste in soustvarja skupaj z ljudmi in organizacijami, s katerimi si deli skupne vrednote.

 

Dodatne informacije

Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi