V sredo, 21. septembra, se je v BTC Cityju Ljubljana za novo generacijo mladih iskalcev zaposlitve začel BTC Campus Ljubljana 2022. V 5-tedenskem intenzivnem programu bo tudi letos sodelovalo 30 udeležencev, ki bodo s pomočjo programa pridobili ali okrepili kompetence s področja podjetništva ter si odprli nove zaposlitvene priložnosti. Program omogoča družba BTC, skupaj s partnerjema – Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Primarni namen programa BTC Campus je mlade iskalce zaposlitve, ki imajo pridobljeno izobrazbo z najrazličnejših področij, opolnomočiti s podjetniškimi veščinami ter jim olajšati prepoznavanje priložnosti pri iskanju prve zaposlitve ali vstop na samostojno podjetniško pot. Udeležence vsako leto izbere Zavod RS za zaposlovanje po kriteriju izkazanega interesa za dodatna izobraževanja, mreženja in iskanja zaposlitvenih priložnosti, znanje pa jim predajajo predavatelji iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: dr. Rok Stritar, dr. Blaž Zupan in Marjan Kramar.

Izbrana ekipa predavateljev program zasnuje na podlagi metodologije Design Thinking, razvite na Stanfordski Univerzi, ki se pogosto uporablja za izobraževanje kreativnosti in inovativnosti. Udeleženci programa BTC Campus metodo uporabijo na realnih izzivih, predavatelji pa vsako leto poskrbijo, da je program aktualen glede na trenutno dogajanje v okolju in prilagojen skupini udeležencev – letos se osredotočajo predvsem na generacijo Z.

Jože Mermal, predsednik upravnega odbora družbe BTC, je na uvodnem dogodku izpostavil: »V družbi BTC se zavedamo vrednosti mladih in njihove vloge pri družbenem in gospodarskem razvoju, zato s programom BTC Campus že deveto leto nastopamo kot aktivni partner pri spodbujanju zaposlovanja mladih v Sloveniji. Želimo jih opolnomočiti in okrepiti njihovo samozavest, da najdejo svojo pot bodisi v podjetništvu bodisi z zaposlitvijo v izbrani organizaciji. Letošnji program se osredotoča na generacijo Z, katere predstavniki so obdani z digitalno tehnologijo in so z njo odraščali, so aktivni soustvarjalci družbe prihodnosti in so nenazadnje tudi potrošniki v BTC Cityju, zato smo v BTC Campusu 2022 tej generaciji namenili posebno pozornost.«

V Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani verjamejo, da s programom BTC Campus neposredno uveljavljajo svoje poslanstvo ter prenašajo in izmenjujejo znanje med fakulteto in poslovnim svetom. Mag. Monika Lapanja, direktorica Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ob tem dodaja še: »Ker je v tem primeru izrazito prisotna še dimenzija povečanja možnosti zaposlitve, je ta projekt za nas še toliko bolj pomemben. Za izvedbe tovrstnih programov je ključnega pomena, da so tako vsebine kot način njihovega podajanja aktualne ter v skladu z zadnjimi mednarodnimi smernicami kakovosti. Poleg tega udeleženci osvojijo tudi uporabno znanje in veščine projektnega dela, učinkovitosti procesov, dela v timu ter komunikacije. Dodana vrednost so tudi rezultati projektnega dela, uporabne inovativne rešitve, ki jih podjetje lahko implementira v svoje poslovanje.«

Mitja Bobnar, generalni direktor Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, je ob pričetku BTC Campusa poudaril: »V zadnjih petih letih se je brezposelnost mladih bistveno zmanjšala, tako da trenutno beležimo rekordno nizko brezposelnost. Predvsem pa je pomembno, da se je hkrati zvišal tudi delež zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas. K temu prispevajo tudi različni ukrepi in aktivnosti, ki jih izvajamo na Zavodu RS za zaposlovanje. Ena od pomembnih aktivnosti Zavoda je podpora mladim iskalcem zaposlitve pri uspešnem prehodu na trg dela, zato nas veseli, da lahko Zavod že devetič sodeluje pri projektu BTC Campus. Izkušnje nam potrjujejo, da so mladi iskalci zaposlitve s podjetniškim razmišljanjem in kompetencami uspešnejši v spoprijemanju z izzivi hitro spreminjajočega trga dela, zato je prispevek družbe BTC k spodbujanju podjetništva in prihodnjega ekonomskega razvoja izjemno pomemben.«

Skupno se je programa BTC Campus doslej že v osmih izvedbah udeležilo več kot 350 mladih, od tega okoli 230 v Ljubljani in okoli 120 v Murski Soboti. Poleg zadovoljnih odzivov udeležencev uspešnost progama dokazujejo tudi številke. Na Zavodu RS za zaposlovanje namreč ugotavljajo, da se v nekaj mesecih od udeležbe v BTC Campusu zaposli oziroma samozaposli od 60 pa tudi do 75 odstotkov sodelujočih udeležencev, v obdobju enega leta pa se delež zaposlitve oziroma samozaposlitve udeležencev programa poviša na več kot 80 odstotkov.

 

Dodatne informacije

BTC d.d., Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

BTC Campus Ljubljana 2022

Foto : Studio Bomba