Danes je v našem središču vrata odprlo novodobno tehnološko središče Ljubljana.tech. Namenjeno je tesnejšemu povezovanju in grajenju odnosov ter pridobivanju znanja tako obstoječih kot tudi bodočih generacij, zaposlenih znotraj tehnološkega sektorja. Središče bo v prvem letu gostilo več kot 50 dogodkov, med njimi celodnevne konference, hackathone, srečanja skupnosti in predavanja priznanih mednarodnih strokovnjakinj in strokovnjakov. Pobudnik izgradnje Ljubljana.tech in prvi vlagatelj v iniciativo je podjetje 13|37, strateški partner pa družba BTC. Umestitev v BTC City Ljubljana predstavlja nadgradnjo dosedanjega tehnološkega utripa središča ter predstavlja novo poglavje v naši podpori tehnologiji in inovacijam.

Središče nastalo z namenom povezovanja skupnosti in deljenja znanja

Središče bo s svojim delovanjem spodbujalo predajanje znanja in ozaveščalo o kariernih priložnostih, ki jih tehnološka industrija nudi posameznicam in posameznikom, hkrati pa naslavlja izzive, s katerimi se sooča tehnološki sektor. Nejc Palir, soustanovitelj središča Ljubljana.tech in direktor zavoda z istim imenom, izpostavlja, da so ravno ti izzivi eden od razlogov za vzpostavitev središča. Meni, da je v sektorju prisotna individualistična kultura z zaščitniškim odnosom do predajanja znanj in izkušenj, zaradi česar ni izkoriščen ves potencial industrije in regije. Prav tako verjame, da obstaja prostor za izboljšavo pogojev dela v tehnološki industriji, ki se že danes srečuje z velikimi potrebami po kadrih, v prihodnje pa je pričakovana še večja rast potreb po IKT strokovnjakih ali drugih digitalnih profilih. »Ljubljana je polna izjemnih posameznic in posameznikov ter mednarodno uspešnih podjetij, vendar si jo želimo še tesneje povezati ter povzdigniti na raven prepoznavnega evropskega tehnološkega središča,« je še dodal Nejc Palir.

Ljubljana ima odlične pogoje za uspeh tehnološkega središča

Ljubljana predstavlja idealen prostor za umestitev tehnološkega središča, saj Slovenija nudi dober izobraževalni sistem, kakovostne pogoje bivanja za mlade, posameznice in posamezniki imajo visoko razvite podjetniške spretnosti, visoko raven znanja angleškega jezika. Prav zato so se v podjetju 13|37 odločili podpreti tehnološko središče v tej regiji. »Že od prvega obiska Slovenije sem navdušen nad lokalno tehnološko skupnostjo. Tukaj stremite k nadgrajevanju znanja in strokovnosti, kar je res navdihujoče in se odlično ujema z ambicioznim podjetjem, kot smo mi. Ker smo bili z izkušnjo prvih nekaj let v regiji izredno zadovoljni, smo, ko smo prerasli prvo pisarno in začeli iskati nov dom v Ljubljani, začutili, da imamo priložnost in hkrati dolžnost zgraditi nekaj posebnega. Ko smo začeli z načrtovanjem, smo hitro ugotovili, da moramo odpreti ne ene, temveč dve novi lokaciji. Prvič, ustvariti smo morali vrhunsko delovno okolje, posebno prilagojeno potrebam naših odličnih sodelavk in sodelavcev v regiji, in drugič, ustvariti smo morali prav tako izjemen prostor, kjer bi se tehnološka skupnost lahko srečevala in si izmenjevala znanje. Z naložbami v različne iniciative, ki spodbujajo in omogočajo izmenjavo znanj, se ukvarjamo že vse od ustanovitve podjetja 13|37. Z novimi prostori smo zelo zadovoljni in veselimo se sodelovanja tako z akademsko kot poslovno skupnostjo, da bi še naprej krepili in razvijali slovensko tehnološko skupnost,« je povedal Micael Holmström, generalni direktor podjetja 13|37.

Ljubljana.tech za boljšo prihodnost sedanje in prihajajočih generacij

Povezovanje je eden od ključnih elementov za uspeh središča in posledično kakovosten razvoj tehnološkega sektorja v Ljubljani in širši regiji. Primer sodelovanja predstavlja tudi strateško partnerstvo z družbo BTC, ki kot napredna in v prihodnost ter razvoj usmerjena družba že vrsto let podpira inovacije in prebojne rešitve. »S ponosom smo vstopili v strateško partnerstvo s podjetjem 13|37, s čimer nadaljujemo uresničitev vizije, da v BTC Cityju vznikne močna »IT četrt«. Z otvoritvijo tega novodobnega središča prispevamo svoj delež k razvoju tehnološke skupnosti v prestolnici in širše. Veseli smo, da se tehnološko središče nahaja ravno v srcu našega BTC Cityja Ljubljana, ki bo zdaj poleg poslovno-nakupovalnih, športnih in kulturnih vsebin okrepil še svoj dinamični tehnološki utrip. Želimo si, da bi s projektom spodbudili tudi čim več drugih deležnikov k tesnejšemu povezovanju na področju naprednih rešitev ter ustvarjanju boljše prihodnosti za sedanje in prihajajoče generacije,« poudarja Miha Mermal, izvršni direktor za področje marketinga in trajnostnega razvoja v družbi BTC.

Več kot 50 brezplačnih dogodkov v prvem letu delovanja

Po besedah Žige Vajdiča, drugega soustanovitelja središča in strokovnega direktorja zavoda Ljubljana.tech, je središče namenjeno različnim ciljnim skupinam. Tujim in lokalnim podjetjem, ki želijo investirati v razvoj tehnološkega sektorja v regiji. Posameznicam in posameznikom, ki si želijo pridobivati nova znanja in izkušnje ter se povezovati in graditi odnose z drugimi posamezniki v sektorju. Skupnostim in njihovim organizatorjem, ki že delujejo v tehnološkem sektorju in potrebujejo prostor za nadaljnji razvoj. Predvsem pa marginaliziranim skupinam v sektorju, ki jih v preteklosti nismo dovolj nagovarjali. To so, na primer, ženske, mladi z manj priložnostmi in vsi drugi, ki se ne identificirajo z večinskim delom populacije. V prvem letu delovanja bo središče gostilo več kot brezplačnih 50 dogodkov, med katerimi so celodnevne konference, hackathoni, srečanja skupnosti in predavanja priznanih mednarodnih strokovnjakinj in strokovnjakov iz sveta tehnologije. Pri tem bodo v Ljubljana.tech poskrbeli za celotno podporno okolje ter distribucijo izobraževalnih vsebin, ki bodo v digitalni obliki na voljo vsem zainteresiranim. Na ta način želijo dostop do znanja omogočiti vsem, ki si tega želijo.

Najbolj konkurenčna podjetja bodo v prihodnosti tista, ki se bodo zavedala pomena dobrega tehnološkega kadra, vlagala vanj in z njegovo pomočjo reševala izzive sodobne družbe. Pri tem jim bo v veliko pomoč okolje, ki ga bodo oblikovali posameznice in posamezniki, vključeni v Ljubljana.tech.

 

Dodatne informacije

IPPR – agencija za komuniciranje, Tjaša Toni Skubic

BTC d.d., Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

 

V BTC Cityju zaživelo novodobno tehnološko središče Ljubljana.tech

Foto : Žiga Intihar/Arhiv Ljubljana.tech