Družba BTC je v prvem polletju letošnjega leta poslovala zelo dobro in je uspešno uresničevala novo strategijo razvoja, začrtane projekte, ter je presegla načrtovane cilje. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja družbe je bil za 12 % večji od načrtovanega, prav tako pa so bili večji tudi čisti prihodki od prodaje, in sicer za 6 %. Družba je v obdobju prvega polletja 2022 realizirala naložbe v vrednosti 4,8 mio EUR, ki so bile v večji meri namenjene nadaljnjemu razvoju BTC Cityja.

V BTC Cityjih tudi v letošnjem letu uspešno prepletamo najboljše nakupovanje, kulinariko in zabavo ter poslovni utrip.  Vse to počnemo v tesnem sodelovanju z našimi partnerji. Najbolj smo ponosni, da poslovni partnerji BTC City prepoznajo kot pravo lokacijo za umestitev svojih t.i. »flagship« prodajaln. Letos junija smo v BTC Cityju Ljubljana otvorili prenovljeno »flagship« prodajalno Intersport. Ta je s celovito preobrazbo, z implementacijo novega koncepta prodajnega prostora in upoštevanjem usmeritev trajnostnega razvoja v ospredje postavila napredno uporabniško izkušnjo. Izpostaviti velja tudi odprtje prve trgovine ILLY Shop v Sloveniji (v Kristalni palači). V BTC Cityju Murska Sobota smo odprli nov WOOP! Center, ki je dodatno popestril ponudbo murskosoboškega nakupovalnega središča. Ta je z novo atrakcijo postal destinacija za aktivno preživljanje prostega časa za vse starosti in okuse ne le v Murski Soboti, ampak tudi širše. Ob vsem tem nismo pozabili na razvoj rešitev prihodnosti. V družbi BTC s ponosom podpiramo projekt Elly POS, s katerim spodbujamo digitalizacijo plačevanja in poslovanja. V BTC Cityju Ljubljana smo letos maja obeležili vzpostavitev 1000. Elly POS terminala za digitalna plačila v Sloveniji. Tako je ta sodobna platforma za digitalno plačevanje s karticami in kriptovalutami sedaj dostopna že na 1000 terminalih po državi.

Logistični center BTC je kljub zahtevnim razmeram na trgu poslovnim partnerjem zagotavljal redno dostavo blaga svojim kupcem in v danih razmerah posloval uspešno. Prav tako je v intenzivnem procesu prenova informacijskega sistema za upravljanje skladišč in digitalizacije procesov, s čimer se bo dodatno okrepil položaj vodilnega logista na področju izdelkov vsakdanje rabe (FMCG).

Na področju upravljanja poslovnih nepremičnin smo v prvem polletju postavili temelje za širitev sodelovanja z dvema strateškima partnerjema družbe BTC – Spar Slovenija in IKEA. Z družbo Spar Slovenija širimo poslovanje na področju upravljanja in vzdrževanja. V upravljanje in vzdrževanje smo pridobili 15 trgovskih centrov srednjega prodajnega formata.

Na področju družbene odgovornosti smo letošnje prvo polletje nadaljevali s podporo številnim športnim disciplinam z namenom krepitve profesionalnega in rekreativnega športa. Kot dolgoletni podpornik ženskih smučarskih skokov smo podprli premierno silvestrsko turnejo v svetovnem pokalu na Ljubnem ob Savinji. Junija pa smo po dveh letih okrnjene izvedbe ponovno uspešno izpeljali Maraton Franja BTC City v njegovih običajnih razsežnostih. Preko 5.000 udeležencev iz več kot 30 držav, na tisoče navijačev ob trasah in preko 2.600 članov organizacijskega osebja in prostovoljcev je ponovno soustvarilo najlepši kolesarski praznik v Sloveniji in daleč naokoli, družba BTC pa je ob letošnji izvedbi zabeležila svoje 20. leto generalnega pokroviteljstva te prireditve. V februarju smo nadgradili tudi našo dosedanjo že več kot 20-letno podporo slovenski gimnastiki s podpisom nove sponzorske pogodbe z Gimnastično zvezo Slovenije (GZS), njenimi osmimi športniki ter s športnima kluboma za ritmično gimnastiko (KRG) – KRG TIM in KRG Narodni dom.

Ob vsem tem nismo pozabili na skupnost in ljudi v stiski. Za humanitarno pomoč prebivalcem Ukrajine smo v okviru dobrodelne akcije zbiranja sredstev Rdečega križa Slovenije namenili posebno donacijo, poleg tega pa omogočili brezplačno uporabo prostora za Ukrajinski dobrodelni center “Chervon Kalyna”, ki nudi pomoč beguncem iz Ukrajine.

Na področju trajnostnega razvoja je v prvem polletju družba BTC okrepila aktivnosti za hitrejšo in učinkovitejšo zeleno transformacijo. Začeli smo z vzpostavljanjem interdisciplinarnega testnega okolja za trajnostne iniciative, ki smo ga poimenovali »BTC City Sustainability Lab«. Ta bo deloval kot platforma za povezovanje internih in eksternih deležnikov ter prepletanje različnih kompetenc za zeleno transformacijo. V slednji že aktivno sodelujemo skozi našo vlogo v evropskih razvojnih projektih, med katerimi sta tudi Creators in DESIRE. V okviru projekta Creators, ki se delno financira iz programa Obzorje 2020, smo gostili delegacijo predstavnikov partnerjev projekta, v katerem BTC City Ljubljana sodeluje kot testno območje in prispeva k vzpostavitvi naprednih energetskih skupnosti. Veselimo pa se začetka novega evropskega projekta DESIRE, ki je bil izbran na razpisu za podporo razvoju usmerjevalnih predstavitvenih projektov novega evropskega Bauhausa – v njem bomo skupaj s CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo in ostalimi partnerji iz štirih držav, poleg Slovenije, iskali rešitve za zelena in pametna mesta.

Družba je v obdobju prvega polletja 2022 realizirala naložbe v vrednosti 4,8 mio EUR, katerih največji del predstavlja ureditev WOOP! Centra v Murski Soboti, trajnostna ureditev fasade in zelenih otokov ter ureditev strehe in poslovnih prostorov Dvorane 4 v BTC Cityju Ljubljana, prav tako pa tudi prenova severnega dela Dvorane 6 v BTC Cityju Ljubljana z ureditvijo zelene fasade.

Dne 4. 8. 2022 je Upravni odbor družbe BTC sprejel sklep o izplačilu vmesne dividende v višini 3,00 EUR bruto na delnico, ki je bila izplačana 17. 8. 2022. Družba BTC nadaljuje z uspešnim uresničevanjem projektov za leto 2022, s čimer zagotavlja nadaljnjo rast in uspešno poslovanje družbe ter krepitev enote lastniškega kapitala – delnic, ki bo delničarjem zagotavljalo primerno visoko in stabilno dividendo.

 

mag. Damjan Kralj

Glavni izvršni direktor družbe BTC d.d.