V BTC Cityju Ljubljana se je za novo generacijo iskalcev zaposlitve začel BTC Campus Ljubljana 2023. V 6-tedenskem intenzivnem programu, ki letos praznuje 10. obletnico in se bo zaključil 22. novembra 2023, bo sodelovalo 35 udeležencev, ki bodo s pomočjo programa okrepili kompetence s področja podjetništva ter si odprli nove zaposlitvene priložnosti. Program omogoča družba BTC skupaj s partnerjema – Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Namen programa BTC Campus je iskalce zaposlitve, ki imajo pridobljeno izobrazbo z najrazličnejših področij, opolnomočiti s podjetniškimi kompetencami ter jim olajšati prepoznavanje priložnosti pri iskanju zaposlitve ali vstop na samostojno podjetniško pot. Udeležence vsako leto izbere Zavod RS za zaposlovanje po kriteriju izkazanega interesa za dodatna izobraževanja, mreženja in iskanja zaposlitvenih priložnosti, program pa izvajajo predavatelji iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: dr. Rok Stritar, dr. Blaž Zupan in Marjan Kramar.

Izbrana ekipa predavateljev program zasnuje na podlagi metodologije Design Thinking, razvite na Stanfordski Univerzi, ki se v učnem procesu uporablja za spodbujanje kreativnosti in inovativnosti. Udeleženci programa BTC Campus metodo uporabijo na realnih poslovnih primerih kar jim omogoča hiter prenos znanja v prakso. Letošnja osrednja tema programa bo izziv, povezan z orientacijo in navigacijo obiskovalcev na območju BTC Cityja Ljubljana. Ob koncu programa, ki bo potekal v prostorih ABC Hub-a v BTC Cityju Ljubljana, bodo kandidati pripravili lastne rešitve in projekte, ki jih bodo na zaključni prireditvi predstavili profesorjem, partnerjem projekta in povabljencem.

Mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC, ob 10-letnici BTC Campusa izpostavlja: »V družbi BTC smo ponosni, da že deseto leto zapored skupaj s partnerji omogočamo program, ki opolnomoča iskalce zaposlitve, da lahko ti samozavestno in ambiciozno lažje naredijo nadaljnje korake svoje kariere. Ta dolgoletni projekt je lep dokaz moči sodelovanja gospodarstva, javnega sektorja in akademskega sveta za skupno družbeno korist. Veseli smo, da so v letošnjem letu za ta program interes izkazali ne le mladi iskalci zaposlitve, ampak tudi starejši, ki so že prehodili del svoje karierne poti.«

V Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani so navdušeni, da lahko skozi dolgoleten partnerski projekt spodbujajo sodelovanje med fakulteto in poslovnim svetom in hkrati podpirajo karierne korake iskalcev zaposlitve. Mag. Monika Lapanja, direktorica Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ob tem dodaja: »Udeleženci imajo edinstveno priložnost aktivnega sodelovanja na programu, pripravljenega v skladu z zadnjimi mednarodnimi smernicami kakovosti, aktualnimi in uporabnimi vsebinami. Izbrana ekipa izkušenih predavateljev poskrbi, da udeleženci dodatno pridobijo še kako potrebna znanja in veščine za delo v vsakem okolju, predvsem s področij projektnega managementa, učinkovitosti procesov, dela v teamu ter komunikacije. Dodana vrednost so tudi rezultati projektnega dela, uporabne inovativne rešitve, ki jih podjetje lahko implementira v svoje poslovanje.«

Greta Metka Barbo Škerbinc, v. d. generalne direktorice Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ob pričetku jubilejnega BTC Campusa poudarja: »BTC Campus, v katerem vse od začetka sodeluje tudi naš Zavod, je zelo intenziven program, ki udeležencem omogoča, da razvijejo ali okrepijo kompetence s področja podjetništva, marsikomu med njimi pa se odprejo nove zaposlitvene priložnosti. Vsako leto to možnost za sodelovanje dobi vsaj trideset udeležencev, tako da se jih je doslej nabralo že približno tristo osemdeset. Kljub negotovim razmeram v svetu in posledicam poplav, ki so avgusta prizadele Slovenijo, na trgu dela še vedno beležimo visoko zaposlenost in najnižjo brezposelnost. Ob nizki brezposelnosti, strukturnih neskladjih in manjših generacijah mladih, ki vstopajo na trg dela, se mnogi delodajalci soočajo s problemom pomanjkanja ustreznih kadrov. Narašča predvsem povpraševanje po delavcih s kompetencami, ki se bo v prihodnje samo še stopnjevalo pod vplivom nekaterih megatrendov, kot so staranje prebivalstva, digitalni in zeleni prehod, umetna inteligenca. Temu se bomo morali hitro prilagajati kot družba in kot posamezniki. Prav zato vsem, ki pričenjajo BTC Campus, želim, da program, vzpodbudno okolje BTC in izjemne izkušnje svojih mentorjev čim bolje uporabijo za odkrivanje svojega potenciala

Skupno se je programa BTC Campus doslej v devetih izvedbah udeležilo že več kot 380 mladih. Poleg zadovoljnih odzivov udeležencev uspešnost progama dokazujejo tudi številke. Na Zavodu RS za zaposlovanje ugotavljajo, da se v nekaj mesecih od udeležbe v BTC Campusu zaposli oziroma samozaposli od 60 pa tudi do 75 odstotkov sodelujočih udeležencev, v obdobju enega leta pa se delež zaposlitve oziroma samozaposlitve udeležencev programa poviša na več kot 80 odstotkov.

Foto : Studio Bomba