Izdajatelj obveznic BTC2 BTC d.d., Šmartinska 152, 1533 Ljubljana JAVNO OBJAVLJA ODPOKLIC OBVEZNIC BTC2 z dnem 02.08.2006.