Sodelujte in pomagajte prinašati smeh& v bolnišnice tudi vi!

Združili smo prijetno s koristnim in se vključili v dobrodelno akcijo zbiranja praznih kartuš v korist RDEČIH NOSKOV – klovnov zdravnikov. RDEČI NOSKI – klovni zdravniki, so profesionalni umetniki, ustrezno izšolani za obiskovanje bolnih otrok v bolnišnicah. Klovni zdravniki tudi z vašo pomočjo lahko redno obiskujejo bolne otroke na kar štirih oddelkih Pediatrične klinike v Ljubljani. Nedavno so začeli redno obiskovati tudi male bolnike v Splošni bolnici Maribor, svoje obiske pa želijo& razširiti tudi& v ostalih bolnišnicah, zato pa potrebujejo dodatna finančna sredstva.

Pozivamo vse obiskovalce BTC Cityja, da se pridružite dobrodelni akciji “RECIKLIRANJE ZA NASMEH “.&

Prazne kartuše, ki jih ne potrebujete več, prinesite v& BTC City, na INFO TOČKO v dvorano A, tel. 01 585 22 22& in jih odložite v zato namenjen zbiralnik.

Naredili smo prvi korak – sodelujte tudi vi!& &

BTC CITY je eno najhitreje rastočih nakupovalnih in poslovnih središč z bogatim zabaviščnim, rekreativnim in kulturnim programom v Evropi, a naše poslanstvo niso le razvoj, investiranje in upravljanje območij, temveč tudi odgovoren odnos do ljudi in narave. Ena temeljnih vrednot naše družbe je namreč prav skrbno ravnanje z okoljem. Vseskozi nas vodi misel na jutrišnji dan, zato nam ni vseeno, kakšno okolje bomo zapustili našim zanamcem. Poseben poudarek namenjamo ravnanju z odpadki, embalaži, skrbi za čisto vodo in zrak ter učinkoviti rabi energije, s tem pa zagotavljamo kakovostno in varno okolje tako obiskovalcem našega mesta kot tudi ljudem, ki tukaj delajo. Da bi učinkovito pripomogli k čistejšemu okolju, smo okoljevarstvena merila zapisali tudi v našo strategijo poslovanja.

Izpolnjevanje minimalnih zakonskih zahtev se nam ne zdi zadostno, zato smo v letu 2006 pridobili certifikat kakovosti ISO 14001 za sistem skrbnega ravnanja z okoljem na območju BTC CITY-ja in v Vodnem mestu Atlantis. Omenjeni certifikat je za našo družbo zaveza, s pomočjo katere povečujemo zaupanje svojih kupcev, investitorjev, javnosti in lokalne skupnosti.

Varstvo okolja smo sprejeli kot odgovornost in izziv, zato vlagamo v tehnološke posodobitve, razvijamo okolju prijazne izdelke in storitve ter sodelujemo pri izobraževalnih aktivnostih. Družba BTC d. d. danes že stopa v korak z okoljsko najbolj ozaveščenimi podjetji v Sloveniji, ker pa želimo vplivati tudi na širše okolje, smo zasnovali dolgoročni projekt Zeleno je moje mesto, s katerim želimo skupaj z obiskovalci, poslovnimi partnerji in zaposlenimi ustvariti čisto, zeleno in prijetno oazo na robu Ljubljane.

Portal Zeleno je moje mesto www.zelenojemojemesto.si