Družba je v preteklem letu poslovala zelo uspešno, saj so prihodki v višini 51.440 tisoč EUR prvič presegli 50 mio EUR, kar je 13 odstotkov več kot leto prej. Čisti dobiček bo okvirno za 90 odstotkov večji kot v letu 2007. K dobrim rezultatom je prispevala tudi uspešna prodaja nekaterih finančnih naložb. Družba je poslovala dobro v vseh dejavnostih tako tudi na področju logistike, kjer so se prihodki glede na preteklo obdobje povečali za 21 odstotkov in v začetku februarja je bilo zaradi visoke kvalitete storitev in vsestranske informacijske podpore vseh blagovnih skupin direktorju logistike podeljeno najvišje logistično priznanje Logist leta 2008. V decembru je vodno mesto Atlantis sprejel milijontega obiskovalca, zabeležil 15 odstotkov večji obisk in bil ponovno razglašen za najboljše kopališče v Sloveniji.

Družba ima stabilen denarni tok in je finančno čvrsta, saj ima zagotovljene dolgoročne finančne vire. BTC v tekočem letu kljub gospodarski recesiji načrtuje 4,6 odstotno rast prihodkov, predvsem iz razloga, ker so bila v zadnjih letih vlaganja pretežno namenjena naložbam prostega časa in bistveno manj v povečanje trgovskih lokalov znotraj nakupovalnega središča.

Družba je v letu 2008 realizirala naložbe v vrednosti 7,6 mio EUR, ki se odslikavajo v novih dopolnilnih in svežih programskih vsebinah, kot npr. diagnostični center Clarus, ki ima več kot 15 diagnostičnih ambulant; izobraževalni center BMW; celovita prenova trgovin Big Beng; plesni studio Plesna zvezda; novo zabaviščno središče v Murski Soboti..Sicer pa se BTC obsežno pripravlja na nov razvoj tako, da je skupaj s poslovnim partnerjem ustanovil novo družbo za izgradnjo in upravljanje nove poslovne stolpnice, imenovane Kristalna palača. Za 20. nadstropij veliko, arhitekturno atraktivno, večnamensko poslovno zgradbo, ki bo imela na strehi heliport in zunanji panoramski dvigali so pridobljena že vsa soglasja, gradbeno dovoljenje pa bo predvidoma izdano konec meseca marca. Kristalna palača bo v okviru Partnerstva Šmartinka skupaj z MOL prihodnji teden predstavljena na največjem evropskem nepremičninskem sejmu v Cannesu v Franciji.

Zaposleni v BTC so na osnovi uspešnega poslovanja v letu 2008 kot nagrado dodatno prejeli eno plačo in družba načrtuje, da bo ta trend izplačil lahko obdržala tudi v letu 2009, kot optimistično kažejo že realizirani dobri finančni rezultati, doseženi v prvih dveh mesecih letošnjega leta.

Dividendna politika bo praviloma sledila trendom iz preteklih let, saj je dividenda za leto 2008 predvidena najmanj v višini 9,3 EUR na delnico oziroma bo morda nekoliko višja kot v preteklem letu, o čemer bo razpravljal in dokončno presodil Nadzorni svet ob sprejemanju revidiranega letnega poročila.

Družba BTC v letu 2009 praznuje 55.let obstoja.

BTC d.d., Sektor za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi, Šmartinska 152, 1533 Ljubljana.

Več informacij: maja.oven@btc.si.

&