Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani visoki gostje, cenjeni poslovni partnerji, drage sodelavke in sodelavci, vesel in počaščen sem, da smo nocoj skupaj in da sem lahko vaš gostitelj ter tako z vami delim ponos ob častitljivem jubileju družbe.

&

Govoriti o našem podjetju je lepo, a malce nehvaležno. Saj to ni le moja, le naša zgodba, to je zgodba tridesetih milijonov naših obiskovalcev vsako leto iz Ljubljane, Murske Sobote, Novega mesta in iz tujine. Je zgodba generacij, ki so živele in živijo z BTC-jem. Zaradi njega se danes v glavnem mestu živi drugače. Temeljno je zaznamoval urbano in potrošniško kulturo v slovenski družbi in tudi v srednjeevropski regiji.

&

BTC je poslovni, sociološki in kulturni fenomen. Zgodovina njegovega razvoja je tako jasna, da ne dopušča interpretacij. Vsa pretekla leta so bila leta uresničevanj številnih projektov, intenzivnega razvoja in rasti. In ko smo po letih takrat najbolj cvetočega skladiščenja in logistike kar naenkrat ostali, v prispodobi rečeno, na »požgani in urbanistično degradirani zemlji«, smo imeli vizijo

& in pogum. Zgledi s sveta in priložnosti novega časa so nas opogumili, da smo nizali nove poslovne vsebine in prostoru nadeli novo urbano podobo.

&

Lahko rečem le, da jih ima le malo možnost ustvarjati novo mesto, novo vrednost, komaj umljivo realnost, le malo jih ima tako predane in zveste sodelavce. Na poti razvoja so se nam pridružili mnogi, ki so jih ponesle naše vizije in daljnovidnost naših namer.

&

Uspeli smo narediti največje poslovno, nakupovalno, rekreativno – zabaviščno in kulturno središče ne le v centralni in JV Evropi temveč na evropskem kontinentu. Ponosen in hvaležen sem, da so v tem prostoru našla svoj poslovni smisel in da v njem uresničujejo svoje podjetniško poslanstvo številna ugledna, mednarodno priznana in domača imena kot npr. Spar Slovenija, UniCredit Banka, Merkur, Magistrat International, Big Bang, Petrol, Clarus, Baby center ter številna druga velika, srednja in mala podjetja. Sadovi našega dela so temelj, da čvrsto verjamem, da bo BTC v Ljubljani, Novem mestu, Murski Soboti in na področju logistike še naprej generiral razcvet družbe in da bodo naši poslovni partnerji tudi v bodoče naši sopotniki na tej poti.

&

BTC pa je tudi evropski fenomen! Je evropska unikatna zgodba o uspehu, ki nam jo zavida Berlin, Milano, Amsterdam. Je Pepelka, ki se je, pa res skoraj na mah, preoblekla iz dolgočasno sivih skladiščnih hal v urbanistično urejeno in arhitekturno sodobno urbano mlado damo za posel, kulturo, zabavo in šport, ki ve, kaj hoče. Postali smo mednarodno priznan in uspešen poslovni sistem!

&

Vse to pa ne bi bilo mogoče brez odličnega sodelovanja z mestom Ljubljana. BTC ni mesto v mestu, je vitalen in atraktiven del najlepšega mesta, kot pravi naš župan, del prodornega univerzitetnega mesta, kot bi rekla spoštovana gospa rektorica Univerze v Ljubljani. Gre za vzajemno partnerstvo in spoštovanje, katerega vzorčen primer je projekt Partnerstvo Šmartinka.

&

Uspešna predstavitev projekta na svetovnem nepremičninskem sejmu v Cannesu jasno kaže na odlično delo in vzorno sodelovanje vseh partnerjev novega partnerstva na 2.300.000 m2 oz. 230 ha zazidalnih površin. In ta projekt že teče, kajti župan g. Zoran Janković je skupaj s sodelavci in meščani ob prvomajskih praznikih odprl nov javni park Šmartinka med Žalami in mestno vpadnico Šmartinsko v kontekstu humanizacije in hortikulturne ureditve vzhodnega dela Ljubljane.

Še enkrat čestitke županu in njegovi ekipi, da je Ljubljana tako pridobila nove, lepe zelene in parkovne površine. Temu parku pa v naslednjih letih sledi še eminentni in osrednji centralni park.

Seveda pa je sestavni del tega velikega partnerstva že začeta gradnja najvišjega 90 m visokega nebotičnika v republiki Sloveniji in to v ljubljanskem cityju, ki bo izžareval tudi simbolno še nadaljnji napredek in sodobnost naše družbe.

&

&

55. letni polet podjetja ni zgolj vizionarski preblisk. Ni zgolj trdo delo. Uspeh družbe temelji na znanju. BTC se jasno zaveda, da je družba prihodnosti, družba znanja in da je v znanje potrebno vlagati. Zato smo z Univerzo v Ljubljani podpisali pogodbo o partnerstvu. Zato sem izredno vesel in počaščen, da nocoj gostimo gospo rektorico. Zato preko Univerze v Ljubljani podeljujemo mednarodne štipendije in ustvarjamo nova delovna mesta, zato smo bili eni od ustanoviteljev Slovenske znanstvene fundacije in zato smo skupaj s partnerji ustvarili pogoje, da je v našem poslovnem okolju našlo delo preko 4500 ljudi. In zato ima ta hiša trdne temelje in odgovore na izzive v prihodnosti.

Govoriti o težkih časih, v katerih smo, ni potrebno, saj je pragamatičnost pri sprotnem reševanju problemov naša odlika, ki je možna zgolj zato, ker sta vizija in prihodnost jasna. Tudi ni potrebno, ker smo po naravi optimistični in ker zaupamo vase. In ni potrebno, ker v trenutkih slavja ne gledamo zgolj jutri, ampak verjamemo v dan po tem. Ljudska modrost pravi, da se časi spreminjajo in mi z njimi.

&

Potrebno pa je govoriti o novi korporacijski paradigimi, ki je temelj nove vizije in nadgradnja že ustaljenih delovnih odnosov in poslovne prakse našega podjetja. To je, razvojna pot, ki vključuje in ne izključuje, ki deli in ne zgolj plačuje.

&

Vključenost delavcev in solidarnost sta mi zelo pomembni vrednoti. BTC je bil med prvimi tremi slovenskimi podjetji, ki je z vlado Republike Slovenije podpisal dogovor o sodelovanju zaposlenih pri delitvi dobička. Smo ena redkih slovenskih gospodarskih družb, ki so izpeljale delavsko managerski in ne managerski odkup, saj so zaposleni ter bivši zaposleni 51 odstotni lastniki podjetja. Pa vendar resnično mislim, da so zaposleni tisti, ki v dobi kapitalizma ne predstavljajo zgolj človeškega in socialnega kapitala, ampak ustvarjajo novo dodano vrednost, se pravi novi kapital. Zato verjamem, da so zaposleni v novo prihajajočih časih upravičeni, ne samo do dobička temveč tudi do permanentne udeležbe na kapitalu v smislu dolgoročnega solastništva kot najbolj odgovorni udeleženci nadaljnjega gospodarskega razvoja in s tem prijaznejših in socialno vzdržnih odnosov v naši družbi. In to je tudi moja zaveza zaposlenim v prihajajočih časih.

Kot novost ne samo v slovenskem ampak evropskem poslovnem prostoru pa smo ustanovili »Svet za odprti dialog«, zunanji organ kot posvetovalno telo Uprave, s ciljem postavljanja še jasnejših kontur nadaljnjega programskega in strateškega razvoja družbe. Svet vključuje eminentne in dobronamerne posameznike različnih strok in generacij. Poslovni preporod – renesanso nekdaj zgolj logističnega podjetja smo začeli pred približno dvajsetimi leti in jo še ne mislimo zaključiti; kot vidite odločno in odgovorno načrtujemo prihodnost, v kateri bi radi skupaj z novo delujočim Svetom začrtali še bolj jasne in poslovno prijazne smernice za vse naše sopotnike, in to; obiskovalce, poslovne partnerje, zaposlene in solastnike družbe.

Nocoj nisem tu pred vami, da bi vam našteval suha dejstva. Zato so statistiki in letopisi. Naši načrti so javni in makete novih stavb so nove priložnosti, ki čakajo. In malo je podjetij, ki bi lahko svojo prihodnost spravilo v tako razvidne obrazce. Nocoj sem tu pred vami, ker sem ponosen na vas, na prehojeno pot, na novo paradigmo in nove vizije. Nocoj stojim tu pred vami, ker sem rad med vami. Ker želim z vami deliti veselje in ne zgolj delovni dan. Pred vami stojim, ker spoštujem vaše delo in trud, ker spoštujem vaše interese in poslovni odnos, spoštovani sodelavci, poslovni partnerji in prijatelji, sopotniki našega razvoja. Pred vami stojim, ker je za nas BTCjevce danes poseben dan!

&

Hvala za vašo pozornost.&

&