Mestni svet je soglasno sprejel osnutek odloka o določitvi imen in potekov ulic na območju MOL v nakupovalnem središču BTC City Ljubljana. Nova imena ulic so Ameriška, Francoska, Italijanska, Hrvaška, Moskovska in Španska ulica, nova imena trgov pa sta Latinski trg in Aleja mladih.

Upravljavci in lastniki sistema BTC City Ljubljana smo dali pobudo za posamezna poimenovanja posameznih ulic in trgov po konceptu, ki sledi moderni urbani zasnovi in vsebini območja BTC City Ljubljana, ob upoštevanju razvojnih projektov Partnerstva Šmartinka, novo nastale prostorske vrednote, ko naj bi Šmartinska cesta postala prvi bulevar v Ljubljani, ki bo povezoval center mesta s centrom BTC City Ljubljana.

Na novo se imenujejo naslednje ulice:

1. Ameriška ulica – ulica se v križišču Šmartinske ceste s Kodrovo ulico odcepi proti jugovzhodu in poteka pravokotno na Šmartinsko cesto do krožišča Argentinske ulice.

AMERIŠKA ULICA – je nova širša povezovalna prometna komunikacija, ki povezuje Šmartinsko ulico z Argentinsko. Teče poleg poslovnega nebotičnika BTC, nove Kristalne palače na eni strani in Dvorane A na drugi strani. Predlagatelj imen meni, da naj bi bila Ameriška ulica tudi zato, ker ima ta nebotičnike, kot znanilce novega poslovnega distrikta na eni strani in Dvorane A kot prvega trgovskega centra na območju Slovenije. Mesta v Ameriki si predstavljamo kot državo nebotičnikov in razvitih trgovsko-poslovnih središč v velikih mestih.

2. Francoska ulica – ulica je proti vzhodu prva naslednja ulica vzporedna z novo poimenovano Ameriško ulico in poteka od gradbene meje na severni strani Dvorane-A proti jugovzhodu in poteka pravokotno na Šmartinsko cesto do krožišča novo poimenovane Španske ulice.

FRANCOSKA ULICA – teče ob Mercuriusu, Dvorani A, Aleji mladih do Španske ulice. Francoska zato, ker je ena izmed držav, od koder prihaja ogromno modne ponudbe, na tej ulici je tudi ponudba francoski avtomobilov Citroen.

3. Italijanska ulica – ulica se začne v krožišču Argentinske ulice in se nadaljuje v isti smeri kot novo poimenovana Ameriška ulica do krožišča novo poimenovane Španske ulice.

ITALIJANSKA ULICA – poteka v nadaljevanju Ameriške ulice in povezuje Argentinsko in Špansko ulico z Latinskim trgom. Ob tej ulici je javni program restavracij, picerij, kavarn in tržnice, kar spominja na mediteranski izraz ponudbe prostora.

4. Hrvaška ulica – ulica poteka na vzhodnem robu novo poimenovanega trga Aleje mladih ob objektu City parka od gradbene meje na severni strani in poteka pravokotno na Šmartinsko cesto do krožišča novo poimenovane Španske ulice.

HRVAŠKA ULICA – ob zahodni strani City Parka in Merkurja do predvidene Španske ulice. Hrvaška kot sosednja država in po obisku tujih potrošnikov na prvem mestu.

5. Moskovska ulica – ulica se v križišču Šmartinske ceste z Ulico Gradnikove brigade odcepi proti jugovzhodu in poteka pravokotno na Šmartinsko cesto do krožišča novo poimenovane Španske ulice.

MOSKOVSKA ULICA – predstavlja močno vhodno povezavo iz Šmartinskega bulevarja do Španske ulice ob Atlantisu. Moskovska je asociacija na močno, silno mesto, kar ta ulica s svojim trgovskim in zabavno-kulturnem programom tudi predstavlja. Poudariti je treba, da sta Moskovska in Ameriška ulica predstavnici dveh svetovnih velesil in kot taki predstavljata dve močni vpadnici iz Šmartinskega bulevarja.

Poimenovanje je povzeto po glavnem mestu Ruske republike Moskvi in v duhu medsebojnega sodelovanja med glavnima mestoma.

Móskva (rusko ……´ (Moskvá)) je glavno mesto in največje mesto v Rusiji. Razprostira se na 880 km2 ob reki Moskvi. Prebivalstvo naglo narašča, ocena za leto 2004 je 11,2 milijona prebivalcev. Mesto leži v zveznem okrožju Osrednja Rusija (ki sicer geografsko leži na skrajnem zahodu države). Moskva je bila tudi glavno mesto Sovjetske zveze in Moskovitske države, predimperialne Rusije.

6. Španska ulica – ulica se v južnem krožišču na Bratislavski ulici odcepi proti jugozahodu in poteka vzporedno z Letališko cesto in Argentinsko ulico do križišča z Industrijsko cesto.

ŠPANSKA ULICA – povezuje Bratislavsko cesto z Italijansko ulico in Latinskim trgom. Španska zato, ker je tem prostoru velika ponudba španskih izdelkov in ulica ob Atlantisu naj spominja na temperament razvedrilne in zabavne ponudbe v tem delu BTCja.

Na novo imenujeta trga:

1. Latinski trg – trg je osrednji odprti prostor pravokotne oblike z večjo stranico v smeri nadaljevanja novo poimenovane Italijanske ulice med objekti Zare, Argentinske restavracije in Emporiuma.

LATINSKI TRG – se je razvil generično v prostoru med Emporiumom, Argentinsko restavracijo, Zaro, Domodromom in Playo. Trg zato, ker ima prostor močno javno gostinsko ponudbo na terasah, za katere je značilno druženje na odprtih javnih površinah, kar je značilno za trge poimenovanega prostora. Latinski tudi zato, ker je podprt z blagovnimi znamkami in dogajanji latinskega izvora (Španija, Portugalska, Argentina, Italija).

2. Aleja mladih (Trg mladih) – trg je osrednji odprti prostor med Dvorano A in City parkom, pravokotne oblike s krajšima stranicama med novo poimenovano Francosko in Hrvaško ulico in z daljšo stranico vzporeden z Argentinsko ulico.

ALEJA MLADIH – je prva urbana poteza v BTC Cityju Ljubljana z javnim rekreativnozabavnim programom. Povezuje in tvori javen odprt human prostor meda dvorano A in City parkom. Vsa ponudba tega prostora se določa s tem imenom že dobrih 10 let. In kot tako se je dobro prijelo v širši javnosti.