V Logističnem centru BTC v Ljubljani so letos zamenjali zastarelo in energijsko neučinkovito razsvetljavo. S tem bodo prihranili 524.180 kilovatnih ur (kWh) električne energije na leto. Sedanjo razsvetljavo bodo zamenjali z varčno tudi v nakupovalnih središčih BTC City v Ljubljani, Novem mestu in Murski Soboti in prihranili 305.348 kWh elektrike na leto.

Družba BTC je zadnja leta zelo aktivna pri projektih za izboljšanje energijske učinkovitosti in povečanje energijskih prihrankov. Pri teh projektih ne gre za enkratno znižanje porabe energije, temveč za vzpostavitev sistema, ki vodi k nenehnemu zniževanju porabe energije. Tako so junija letos postavili že tretjo lastno sončno elektrarno, ki se v nakupovalnem središču v Murski Soboti razteza na 8000 kvadratnih metrih.

Lani so sončno elektrarno postavili na strehah Logističnega centra BTC na Letališki ulici v Ljubljani, ki obsega kar 13.000 kvadratnih metrov, prav tako sončno elektrarno, ki je vgrajena v južno fasado Kristalne palače. Vse tri sončne elektrarne skupaj proizvedejo dva milijona kWh električne energije na leto. V BTC so lani porabili 39 milijonov kWh, leta 2009 pa 41 milijonov kWh električne energije.

Zamenjava razsvetljave v nakupovalnih središčih

Tudi nekateri drugi letošnji energijski projekti družbe BTC so namenjeni izboljšavam energijske učinkovitosti. Tako so v prvi polovici leta optimizirali rabo električne energije na Logističnem centru BTC ob Letališki cesti v Ljubljani, tako da so zamenjali notranjo in zunanjo zastarelo ter energijsko neučinkovito razsvetljavo. Z umestitvijo nove tehnološko varčne in sodobne razsvetljave bodo prihranili 524.180 kWh električne energije na leto in za 230 ton zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida.

Poleg tega se v družbi BTC pripravljajo na zamenjavo razsvetljave v nakupovalnih središčih BTC City v Ljubljani, Novem mestu in Murski Soboti. S tem bodo zmanjšali letno porabo električne energije za 305.348 kWh. Prav tako bodo za dodatnih 213 ton na leto zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida.

Projekt delno sofinancirajo s sredstvi EU in ministrstva za gospodarstvo. Gre za projekt UREE 1 za učinkovitejšo rabo električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011-2013. Samo letos bodo v BTC v energijske projekte investirali 1,5 milijona evrov.

Finančne spodbude projekta UREE 1 so namenjene investitorjem v gospodarstvu za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilno-regulacijske opreme, in sicer za nabavo in vgradnjo elektromotorjev EU-standarda IE3 (Uredba Komisije (ES) št. 640/2009), frekvenčnih pretvornikov na obstoječe elektromotorne naprave, novih naprav (črpalk, ventilatorjev, kompresorjev za pripravo komprimiranega zraka in hladilnih kompresorjev), ki so opremljene s pogonom standardnega EU-razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo, ter novih svetilnih naprav za energetsko učinkovito notranjo in zunanjo razsvetljavo. Lani je bilo investitorjem iz tega projekta namenjenih dva milijona evrov, letos jih je prav toliko, prihodnje leto pa jih bo 2,5 milijona evrov.

Certifikat za standard ISO 50001 in Misija zeleno

Zaradi zmanjšanja porabe energije in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje so v BTC pred mesecem dni med prvimi v Sloveniji pridobili mednarodni certifikat za standard ISO 50001:2011, ki podjetjem omogoča dosledno in učinkovito upravljanje energije. Omenjeni standard je nadgradnja sistema ravnanja z okoljem po zahtevah mednarodnega standarda ISO 14000.

V& drugi polovici tega meseca bodo v BTC začeli projekt Misija zeleno, katerega cilj je zmanjševanje izpustov ogljikovega dioksida z ustvarjanjem naravnejšega, zelenega okolja. Z zeleno barvo bodo označili pešpoti, zelene korake, koše za odpadke in motivacijska sporočila, pri tem pa bodo obiskovalci, zaposleni in poslovni partnerji v projekt vključeni kot ambasadorji ekologije.

Vir: delo.si