Slovenska znanstvena fundacija je nacionalna ustanova, ki je namenjena pospeševanju in promociji znanosti.  Njene ustanoviteljice in ustanovitelji so najpomembnejše slovenske znanstvene, visokošolske, industrijske, trgovinske, bančne ter medijske organizacije. Osnovni namen ustanove je ustvarjanje oz. zagotavljanje pogojev za več znanosti na Slovenskem s pomočjo javno-zasebnih partnerstev, tako z gospodarskimi družbami, kakor z državljani.