Da bi ohranil značaj javnega prostora v BTC City Ljubljana, ki je
hkrati atraktiven in varen za vse uporabnike, je dobrodošla in nujno
potrebna prostorska preobrazba. Nekatere odprte površine, ki so danes
skoraj izključno namenjene vožnji in parkiranju avtomobilov, bodo do
sredine maja skladno s trajnostno usmeritvijo družbe BTC doživele
preobrazbo in postale površine, namenjene predvsem pešcem in kolesarjem.

Dolgoročna
vizija prenove območja BTC City Ljubljana predvideva široko pasažo
okoli trgovskih objektov na nivoju visokega pritličja, ki se razširi v
letne vrtove lokalov, pa tudi uvedbo enosmernih vozišč, dvostransko
pravokotno parkiranje, dvostransko kolesarsko stezo in širok pločnik za
pešce. Tako bo po vzoru svetovno znanih promenad ter ljubljanske
Dunajske ceste tudi BTC City Ljubljana postopno več površin namenil
druženju obiskovalcev ter omogočil še več varnih poti za pešce in
kolesarje.

Že od aprila dalje potekajo gradbena dela, saj na
južnem delu Tržnice nastaja nov trg, kjer bodo obiskovalci od maja dalje lahko uživali v novi ponudbi ulične prehrane. Hkrati z gradnjo kotička ulične prehrane poteka tudi rekonstrukcija
ulic med Tržnico BTC City in Dvoranama 5 in 6 z uvedbo enosmernih ulic z
ozelenitvijo in dodatnimi površinami za pešce in kolesarje. V
nastajanju je tudi Olimpijska pot na celotnem območju BTC Cityja.
Spremembe se obetajo še na odprtih površinah med Dvoranami 4, 9 in 10
ter na Trgu mladih med Dvorano A in Cityparkom.

Urbanistične in
prometne spremembe ter humanizacija območja predstavljajo pomemben korak
v trajnostnem razvoju BTC Cityja Ljubljana, ki bo iz avtomobilsko
usmerjenega mestnega predela postal del prestolnice z živahnim javnim
prostorom. Enosmerne ulice bodo omogočile bolj tekoče prometne tokove,
varno mesto v prometu pa bodo pridobili pešci in kolesarji. Postopna
dodatna ozelenitev in več površin za druženje pomenijo okolju in
obiskovalcem prijaznejšo ureditev prostora, kar bo okrepilo življenjski
utrip BTC Cityja Ljubljana.