Družba BTC je pretekli teden prejela Certifikat finančne zanesljivosti gospodarskega subjekta, ki ga izdaja Prva bonitetna agencija. Certifikat je dokazilo, da družba dosega nadpovprečno uspešnost in finančno zanesljivost tako v slovenskem gospodarskem prostoru kot tudi izven njega. Hkrati se s prejemom certifikata uvršča v elitno skupino finančno najzanesljivejših gospodarskih subjektov v Sloveniji, ki v celotni populaciji v državi predstavljajo 6,81% najboljših.

Certifikat finančne zanesljivosti prejmejo gospodarski subjekti, za katere Prva bonitetna agencija na podlagi bilančnih podatkov in drugih javno dostopnih poslovnih informacij potrdi, da zanje velja zanemarljiva ali praktično nična stopnja verjetnosti, da bi pri njih v obdobju enega do dveh let prišlo do nastopa kakršnihkoli znakov slabitve plačilnih sposobnosti. Certifikat tako med drugim potrjuje nadpovprečen finančni položaj družbe BTC ter dokazuje, da družba posluje z ustreznim deležem lastnega kapitala in zagotavlja likvidno tekoče poslovanje.

“Prejet certifikat je še dodatno zagotovilo našim poslovnim partnerjem, da v družbi BTC s finančnimi sredstvi odgovorno upravljamo na kratek in dolgi rok. Zavedamo se namreč, da je finančna stabilnost ključna za uspešno poslovanje in nadaljnji razvoj naše družbe,” je ob prejetju certifikata izpostavil Rajko Čvorovič, finančni direktor in član uprave družbe BTC.

Družba BTC svojo finančno zanesljivost izkazuje tudi s certifikatom Zlate bonitetne odličnosti, ki ga je leta 2018 s strani družbe Bisnode prejela že tretjič.