V družbi BTC d. d. smo 24. januarja letos vzpostavili sistem zaščite prijaviteljev potencialnih kršitev v družbi. Novost smo uvedli kot naš prostovoljni korak k spoštovanju transparentnosti, korporativne integritete in etike poslovanja. Sistem je vzpostavljen v skladu z Direktivo EU o zaščiti žvižgačev in Kodeksom ravnanja v družbi BTC.

Za zaposlene v naši družbi smo vzpostavili varno zunanjo linijo za prijavo potencialnih nepravilnosti v družbi, ki je dostopna preko spletne povezave. Sistem prijave nepravilnosti in njihove obdelave je zasnovan tako, da zagotavlja zaščito prijaviteljem nepravilnosti, da se ob prijavi počutijo varne. Linija omogoča popolno in anonimno zaščito identitete prijavitelja do konca postopka prijave, razen če bi prijavitelj svojo identiteto sam želel razkriti. Zagotovljeno je tudi, da prijavitelj ni deležen morebitnih negativnih učinkov povračilnih ukrepov zaradi prijave. Varna zunanja linija nam pomaga pri vzpostavitvi še bolj transparentnega okolja, kjer se zaposleni počutijo varno, hkrati pa vedo, da so slišani tudi v primeru neželenih situacij.

Države članice EU bi morale Direktivo o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije – t. i. EU Whistleblowing Directive 2019/1937 – z dne 23. 10. 2019, prenesti v svoj pravni sistem do 17. decembra 2021. Ne glede na to, da se to pri nas še ni zgodilo, ji v družbi BTC sledimo, saj smo zavezani k transparentnosti, korporativni integriteti ter skladnosti in etiki poslovanja. Del te zaveze je tudi preprečevanje kakršnekoli diskriminacije in nepravilnosti v poslovanju družbe. K spoštovanju zaščite žvižgačev smo torej pristopili ne glede na to, da Slovenija kot država omenjene direktive še ni prenesla v nacionalno zakonodajo.