Na podlagi 9. in 12. člena Statuta družbe Blagovno trgovinski center d. d., Ameriška ulica 2, Ljubljana, Upravni odbor družbe sklicuje skupščino delničarjev, ki bo dne 20. maja 2022 ob 9.00 uri, v sejni sobi poslovne stavbe Dvorane 7, 1. nadstopje, Grška ulica 3, Ljubljana.

Gradivo za skupščino