Družba BTC je že peto leto zapored prejela certifikat Platinasta bonitetna odličnost AAA, ki ga podeljuje družba Dun & Bradstreet. Certifikat označuje podjetja, ki predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji.

Družba za poslovne in bonitetne informacije Dun & Bradstreet v okviru mednarodnega projekta že vrsto let izvaja finančne analize podjetij. Certifikat Platinasta bonitetna odličnosti AAA, ki ga je družba BTC prejela že petič, temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetja. Tako dokazuje, da družbo odlikujejo izjemna plačilna disciplina, odlični poslovni rezultati in dobri poslovni odnosi, hkrati pa izpolnjuje stroge kriterije za doseganje nizke verjetnosti za nastanek negativnih dogodkov v prihodnjih dvanajstih mesecih. Certifikat je prepoznan kot ugleden tudi v mednarodni javnosti ter je tako na domačem kot na mednarodnem trgu jasen dokaz, da je prejemnik tudi v trenutni negotovi gospodarski situaciji stabilno in zaupanja vredno podjetje.

Po zadnji junijski analizi Dun & Bradstreet bonitetno odličnost dosega zgolj 14,2 odstotka slovenskih podjetij, to je 27.933 podjetij od 196.931 registriranih. Med njimi je le 8,4 odstotka takih, ki dosegajo standarde bonitetne odličnosti tri leta zapored in spadajo v najvišje razrede. Družba BTC se tako z vidika bonitetne odličnosti uvršča v vrh slovenskega gospodarstva in potrjuje svojo zanesljivost tako v odnosu do strank, kupcev, dobaviteljev, kot tudi do zavarovalnic, bank in drugih poslovnih partnerjev.

Foto :