Družba BTC je v začetku decembra 2023 drugo leto zapored, tokrat z eno zvezdico več kot lani, prejela trajnostni certifikat Green Star, ki ga podeljuje CER – Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo. Gre za certifikat, ki potrjuje uspešno uvajanje trajnostnih – ESG načel in podnebnega ukrepanja v poslovanje družbe.

Certifikat Green Star je strateško orodje, ki na podlagi vprašalnika ocenjuje obstoječe trajnostno delovanje podjetja. Prejem certifikata z dodatno zvezdico dokazuje napredek na poti zelene preobrazbe podjetja. V družbi BTC so ponosni na prejem certifikata, ki kaže, da so pri postavljenem tempu in v tesnem sodelovanju z deležniki s svojimi trajnostnimi aktivnostmi na pravi poti pri uresničevanju trajnostnih ciljev.

V družbi BTC imajo sicer dolgoletno tradicijo izvajanja aktivnosti trajnostnega razvoja, ki je pomemben del strategije družbe. Številne projekte na tem področju so izvedli tudi v letu 2023. Med drugim so z namenom skupnega naslavljanja trendov, izzivov in priložnosti na področju okolja, družbe in upravljanja pričeli z grajenjem Zelene skupnosti BTC City, ki jo sestavljajo poslovni partnerji družbe BTC, ki so prejemniki certifikata Green Star. Veliko pozornosti so namenili tudi ozelenitvi BTC Cityja Ljubljana, s čimer postopoma spreminjajo mikroklimo in krepijo biodiverziteto naravnega okolja.

Aktivni so bili na področju spodbujanja trajnostne mobilnosti, skupaj s partnerjem Avantcar so v BTC Cityju Ljubljana uredili električno dostavno vozilo, ki obiskovalcem omogoča izposojo vozila za namene lastnega prevoza večjih in težjih izdelkov na dom. Številne aktivnosti so izvedli tudi na področju upravljanja z energijo, med drugim so v letu 2023 zaključili s postavitvijo dveh sončnih elektrarn v BTC Cityju Ljubljana ter izračunali obseg virov emisij, kar je osnova za pripravo strategije dekarbonizacije v letu 2024. S trajnostnimi koraki namreč uresničujejo cilje zagotavljanja lastnih obnovljivih virov energije, krepitve energetske učinkovitosti in zmanjševanja ogljičnega odtisa.

Foto : CER